Premies voor hemelwater en riolering 2021

Gepubliceerd op 22 Januari 2021

Wil je investeren in het scheiden van je regen- en afvalwater, dan kun je hier een premie voor krijgen van je netbeheerder. Ook voor het installeren van een infiltratievoorziening is een premie mogelijk. In bepaalde gemeentes kun je een premie opstrijken voor rationeel waterverbruik.

Gescheiden afvoersysteem

Om afwatering na zware neerslag te bevorderen en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht.
Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kan je hiervoor op een premie van netbeheerder Fluvius rekenen.

Woon je in een gemeente waar je een of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik, dan krijg je een premie van maximaal 400 euro. Deze premie bestaat uit twee delen: een forfaitair bedrag van 200 euro voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem en een premie van 50 procent van de bewezen kosten, met een maximum van 200 euro. Ben je in de provincie Vlaams-Brabant gehuisvest? Dan kan je met behulp van de rekenmodule op de website van Fluvius jouw premie berekenen.

Hemelwaterput met pompinstallatie

In onze contreien valt het water regelmatig uit de lucht. Het zou pure verspilling zijn om dat regenwater niet te benutten waar mogelijk. Welnu, het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen. Heb je er een geïnstalleerd zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn? Dan kan je hiervoor een premie opstrijken als je in een gemeente woont waar je een of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik.

De premie van Fluvius bedraagt 250 euro indien je minstens 50 procent van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de hemelwaterput. Weet wel dat de premie niet hoger kan zijn dan de helft van de bewezen kosten.

Infiltratievoorziening

Het grondoppervlak in Vlaanderen is flink bebouwd, gebetonneerd en geplaveid. Daardoor kan het regenwater op heel wat plaatsen nauwelijks of niet in de bodem dringen. Dit maakt dat de grondwaterreserves in perioden van langdurige droogte dreigen uitgeput te raken. Om het probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing. Daarmee zorg je ervoor dat proper regenwater, dat je niet zelf gebruikt, de tijd en ruimte krijgt om in het aardoppervlak te sijpelen. Installeer je een infiltratievoorziening zonder dat de wet dit voorschrijft, dan heb je recht op een premie van Fluvius.

Je ontvangt 250 euro op voorwaarde dat je in een gemeente woont waar je een of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik en je minstens de helft van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de infiltratievoorziening. Deze premie is beperkt tot 50 procent van de kosten die je kan inbrengen.