Premie voor dak- en zoldervloerisolatie 2021

Gepubliceerd op 28 Januari 2021

Dak- en zoldervloerisolatie zijn een absolute must voor je woning. Naast meer thermisch comfort leveren ze je een flinke energiebesparing op. Dankzij de financiële steunmaatregelen en de lagere verwarmingskosten is de investering in enkele jaren terugverdiend. Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moet elke woning sinds 2020 voorzien zijn van dak- of zoldervloerisolatie.

Onderstaande premies zijn van toepassing op woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet, of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór deze datum, maar die pas later werden aangesloten.

Via een aannemer

Vanaf 2021 geldt de premie niet meer voor dak- of zoldervloerisolatie die je zelf plaatst, maar enkel nog als je voor de werken een beroep doet op een aannemer.

Als je een dak of zoldervloer in een bestaande woning of appartement laat isoleren door een aannemer, kan je bij Fluvius een premie aanvragen. Weet wel dat de premie geldig is voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beide.

Bovendien krijg je voor de isolatie van de zoldervloer enkel een premie als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder. De premie is ook niet van toepassing op de volledige herbouw van een woning omdat dit wordt beschouwd als nieuwbouw.

Wat wel in aanmerking komt, is de isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies. Heb je vroeger al een premie ontvangen voor een deel van het dak en wil je nu een ander deel isoleren? Dan kan je voor het andere dakdeel opnieuw een premie genieten. 

De Rd-waarde

Hoe dikker het isolatiemateriaal, hoe beter je dak of zoldervloer is geïsoleerd. De nieuw geplaatste isolatie moet minstens een warmteweerstand of Rd-waarde halen van 4,5 m²K/W. Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om de Rd-waarde te bereiken, hangt af van het type materiaal dat je gebruikt. Dit materiaal mag in verschillende lagen worden geplaatst. Opgelet: de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag je niet meerekenen om aan de minimumwaarde te komen.

Vraag in elk geval vóór de aanvang van de werken aan je netbeheerder een overzicht van alle voorwaarden en technische eisen waaraan de dak- of zoldervloerisolatie moet voldoen.

Nog een weetje: sinds 2015 geldt in Vlaanderen een minimumnorm voor dakisolatie. De minimale R-waarde komt overeen met 0,75 m²K/W. Sinds 1 januari 2020 worden, naargelang de grootte van het dak, 9 tot 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning ongeschikt worden verklaard. Dit betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woonst opnieuw conform te maken.

Je kan voortaan ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft geconstateerd. Deze grenswaarden zijn 600 kWh/m² voor een open bebouwing, 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing, 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing en 400 kWh/m² voor een appartement.

Wijzigingen vanaf 2021?

Een inbreuk op de dakisolatienorm kan op zich nog altijd aanleiding geven tot een ongeschiktheidsverklaring bij daken vanaf 16 vierkante meter. De beoordeling zal voortaan echter anders gebeuren.

Het ontbreken van (voldoende) dakisolatie wordt beoordeeld op het niveau van de woning (deel C van het technisch verslag) en niet meer op het niveau van het gebouw. Als de vereiste dakisolatie niet wordt vastgesteld, resulteert dit enkel voor de gecontroleerde woning in een gebrek, tenzij de energiescore van de woning voldoet. Het gebrek dat tot ongeschiktheid kan leiden, geldt vanaf 2021 dus niet meer automatisch voor alle appartementen of studio’s in het gebouw.

De eigenaar moet zelf aantonen dat hij voldoet aan de dakisolatienorm. Hij kan dit doen door een EPC-attest voor te leggen met een voldoende energiescore of door te bewijzen dat er dakisolatie aanwezig is. Die wijziging vloeit voort uit het feit dat de woningcontroleur tijdens zijn onderzoek geen breekwerken mag uitvoeren en zich alleen kan beroepen op visuele vaststellingen.

Vanaf 2021 verhoogt ook het premiebedrag met 50 procent voor huishoudens die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Welk bedrag ontvang je?

Met een eindfactuur tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 krijg je een premie van 4 euro per
vierkante meter bij uitvoering door een aannemer. Met een eindfactuur in 2020 trek je eveneens 4 euro per vierkante meter op als een aannemer de isolatie heeft geplaatst en 2 euro per vierkante meter als je zelf de handen uit de mouwen hebt gestoken. Bovendien verhoogt het premiebedrag met 50 procent voor huishoudens die op het elektriciteitsdistributienet
zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Nieuw: asbestpremie

Bij het isoleren van het dak krijg je vanaf 2021 bovenop de isolatiepremie een extra forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter wanneer je gelijktijdig asbestleien of een asbesthoudend onderdak verwijdert.

Een bevoegde aannemer moet het asbest weghalen en afvoeren volgens strikte regels bepaald door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de codex over het welzijn op het werk. Verwijdering van asbest in andere toepassingen of gebouwdelen – zoals asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen – komt niet in aanmerking voor de premieverhoging.

Andere subsidies

Een aantal gemeenten reikt ook nog eens een gemeentelijke of provinciale premie voor dakisolatie uit. Vraag ernaar!

Interesse? Vraag hier je premie aan voor dak- of zoldervloerisolatie bij je netbeheerder Fluvius.