Renoveren is hot

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie: overgangsmaatregelen nodig voor wie reeds heeft verbouwd

01/02/2016

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, is blij dat de nieuwe Vlaamse Renovatiepremie ook in de toekomst wordt uitbetaald in de vorm van een premie, en niet onder de vorm van een belastingvermindering. Zo’n belastingvermindering is immers minder direct en dus minder stimulerend dan een premie. “Meer dan een jaar lang kon er geen Renovatiepremie worden aangevraagd. Het hoe en wat van de nieuwe Renovatiepremie was onzeker.

Dit jaar zien we dat het aantal renovaties op een status quo blijft steken. Bovendien is de kostprijs voor renovaties sinds het opleggen van hogere energie-eisen ook gestegen”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “Het is dan ook goed dat de regering nu zekerheid biedt over de verderzetting van steunmaatregelen die reeds lange tijd bestonden. We hopen dat dit de renovatiemarkt terug activeert. Verder pleiten we voor overgangsmaatregelen voor wie reeds heeft verbouwd in de periode dat er geen premie kon aangevraagd worden.” De Vlaamse regering maakt zich sterk dat de nieuwe premie al vanaf 1 november aangevraagd zal kunnen worden.

Sinds 1 december 2014 kon de renovatiepremie niet langer worden aangevraagd. De Vlaamse regering had bij haar aantreden dan wel beloofd om de Renovatiepremie onder een andere vorm te voorzien, maar pas onlangs kwam er duidelijkheid daarover. Voor de meeste verbouwers scheelt 10.000 euro in hun bouwbudget een flinke slok op de borrel. Velen stelden de werkzaamheden dan ook uit.

Overgangsmaatregelen voor wie nieuwe regeling niet heeft afgewacht

Maar aan die onzekerheid zou vanaf 1 november een einde komen. De regering stapt af van haar voornemen om de premie om te vormen tot een belastingvermindering. De premie blijft gewoon een premie. Nieuw is wel dat de uitbetaling wordt verdeeld over twee aanvragen. Tweemaal maximaal 5.000 euro, met minimaal een jaar tussen de eerste en de tweede aanvraag.

Die manier van uitbetalen volgt het ritme van veel renovatieprojecten die gefaseerd aangepakt worden. NAV wijst in dat kader op de noodzaak van goed geïntegreerde renovaties, waarbij de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden, om bijvoorbeeld lock-in effecten te vermijden. Zeker nu op het vlak van energie de eisen steeds hoger worden gelegd, is een masterplan bij het begin van het verbouwtraject, opgesteld door een bouwprofessional, onmisbaar. Momenteel gebeurt het vaak dat, op het moment dat een architect wordt aangesteld, de bouwheer op eigen houtje al werkzaamheden heeft uitgevoerd die geen rekening houden met volgende fases in het verbouwproces.

“Daarnaast dringen wij aan op een overgangsregeling voor zij die de nieuwe regeling niet hebben afgewacht en nu al renovatiewerken hebben uitgevoerd”, aldus nog Kati Lamens. “De Vlaamse Regering schafte de ‘oude’ renovatiepremie begin 2014 immers af. Ze garandeerde in haar  communicatie wel steeds dat het systeem zou verdergezet worden, weliswaar onder een andere vorm. Het is belangrijk dat álle verbouwers nu aanspraak kunnen maken op de garantie die toen gegeven werd.” Ook de Vlaamse Woonraad drong eerder al aan op zo’n overgangsmaatregel.

Maximum twee premies in een periode van 10 jaar

De concrete formaliteiten staan, onder voorbehoud, reeds te lezen op de website van Wonen Vlaanderen. Aan de renovatiepremie zullen een aantal voorwaarden verbonden i.v.m. het inkomen van de aanvrager, de woning, eventuele andere eigendommen van de aanvrager en de facturen voor de werken. Enkel renovatiewerken uit vier categorieën komen in aanmerking. Per aanvraag kunnen slechts uit 2 categorieën van werken facturen ingediend worden.

In een periode van 10 jaar, vanaf de eerste aanvraag, kan men maximum twee keer een renovatiepremie krijgen in het nieuwe systeem, zowel als persoon als per woning. De tweede renovatiepremie kan men ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag indienen en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag. Ontving de aanvrager óf de woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (oude systeem), dan kan men pas na 10 jaar opnieuw een renovatiepremie (nieuwe systeem) aanvragen. Aanvragers moeten dus nagaan of een vorige eigenaar al een renovatiepremie kreeg voor de woning of of ze reeds eerder voor een andere woning al een renovatiepremie  hebben gekregen. Men kan hiervoor ook terecht bij Wonen Vlaanderen.

Meer info: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-renovatiepremie

Renoveren is hot
Huis voor plaatsen van E-Board

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.