Nieuw 2021: de EPC-labelpremie

Gepubliceerd op 01 Februari 2021

Ben je eigenaar van een woning of een appartement met een slechte energieprestatie? Als je de woonst binnen de vijf jaar grondig renoveert zodat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je sinds begin dit jaar een premie tot 5000 euro krijgen.

Onderstaande premies zijn van toepassing op woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet, of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór deze datum, maar die pas later werden aangesloten.

Zuiniger met energie

De EPC-labelpremie van netbeheerder Fluvius is enkel van toepassing op een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Dit dien je aan te tonen met een energieprestatiecertificaat (EPC), opgemaakt in 2019 of later. Als je binnen een periode van vijf jaar kan bewijzen dat je de woning of het appartement veel energiezuiniger hebt gemaakt, kom je in aanmerking voor de premie. Een woning met het EPC-label of de lettercode E of F moet door renovatie minimaal label C behalen, voor het EPC-label D, E of F is dit minstens label B.

Extra bonus

Een beter EPC-label behaald? Dan ben je verplicht na vijf jaar een nieuw energieprestatiecertificaat voor te leggen dat is opgesteld door een energiedeskundige type A. Op het moment van de aanvraag van de EPC-labelpremie bij Fluvius mag het nieuwe EPC niet ouder zijn dan 12 maanden. Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na de renovatie(s).

Elke woning of wooneenheid komt eenmalig in aanmerking voor een labelpremie. De subsidie kan echter in schijven worden betaald als je tussentijds geldige EPC’s indient waaruit een voldoende labelverbetering blijkt. Een eigenaar die bijvoorbeeld binnen de vijf jaar zijn woning renoveert en aanspraak maakt op een premie voor label C, kan ook nog een bijkomende premie opstrijken voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van vijf jaar.

De extra tegemoetkoming is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

Premiebedrag

  Maximale EPC-labelpremie Maximale EPC-labelpremie voor de beschermde afnemers
Woning met EPC-label E of F 5000 euro voor EPC-label A 6000 euro voor EPC-label A
  3750 euro voor EPC-label B 4500 euro voor EPC-label B
  2500 euro voor EPC-label C 3000 euro voor EPC-label C
Wooneenheid (appartement, ...) met EPC-label D, E of F 3750 euro voor EPC-label A 4500 euro voor EPC-label A
  2500 euro voor EPC-label B 3000 euro voor EPC-label B

Kun je combineren?

De EPC-labelpremie kun je niet combineren met de totaalrenovatiebonus. Wie al één investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, bevindt zich automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie. Wie in 2020 een bestelbon of een offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen de totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie. Weet echter dat je de EPC-labelpremie wel kan cumuleren met de energiepremies voor onder andere isolatie en beglazing.

Interesse? Kom er meer over te weten en vraag je EPC-labelpremie aan bij je netbeheerder Fluvius.