Hogere Burenpremie in 2021

Gepubliceerd op 28 Januari 2021

Wil je je woning energiezuiniger maken? Stap met 9 anderen in een collectief renovatieproject en laat je bijstaan door een BENOvatiecoach! Je profiteert van een vlottere afhandeling van de werken, betere garanties en lagere investeringskosten.

Voor welke projecten?

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen uit dezelfde straat of gemeente die minstens willen investeren in één van de zeven maatregelen uit de totaalrenovatiebonus.

Hoe werkt het?

 • Een projectbegeleider (BENOvatiecoach) neemt een groot deel van jullie taken over. In ruil krijgt hij of zij een burenpremie. De BENOvatiecoach begeleidt je in de vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering.
 • Als deelnemer krijg je geen burenpremie, maar heb je wel recht op de Fluvius-premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De BENOvatiecoach kan je helpen met je aanvraag.

Jouw voordelen

 • De energierenovatiewerken kunnen vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.
 • De kans is groter dat de werken afgestemd zijn op de rest van je renovatiewensen.
 • De BENOvatiecoach voert heel wat taken voor je uit: hij of zij maakt een meetstaat op, adviseert over de energierenovatie en het plan van aanpak, zoekt aannemers, vergelijkt offertes, volgt de uitvoering van het project op en begeleidt je bij je premie-aanvraag.
 • De BENOvatiecoach bekijkt ook het totaalplaatje van de woning.

Bedrag

 • Maximaal 600 euro per woning of wooneenheid.
 • In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar 150 euro per wooneenheid. De premie bedraagt maximaal 7.500 euro voor het gebouw.

Voorwaarden

 • Het collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die geografisch afgebakend zijn, zoals een straat, een wijk, een gemeente.
 • Goed om te weten: een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijv. een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.
 • De renovatie gaat minstens over een van de volgende energiebesparende maatregelen. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de gekozen premie of van het ventilatiesysteem.
 • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor buitenmuurisolatie (isolatie langs buitenzijde en/of isolatie langs binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie en/of vloerisolatie op volle grond
 • Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsbeglazing
 • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepompboiler
 • Installatie van een ventilatiesysteem
 • Opgelet: er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem. Enkel ventilatiesystemen die warmte halen uit de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen en vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking.
 • Het ventilatiesysteem moet voor de volledige woning gebruikt worden. Er is steeds een debietmeting nodig om de werkelijke debieten te staven.
 • Per woning/appartement kun je tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject.

De BENOvatiecoach ...

 • is een onafhankelijk vakexpert en/of architect
 • is het centrale aanspreekpunt voor vragen en problemen
 • geeft advies en licht de woning door
 • geeft indicaties van de kosten van de werken, en van de energiebesparing
 • maakt een gedetailleerd, gepersonaliseerd plan op
 • zoekt geschikte aannemers en vraagt prijzen op
 • informeert over financieringsmogelijkheden
 • volgt renovatiewerken op

Nieuw: van 400 naar 600 euro

De burenpremie is vanaf 2021 opgetrokken van 400 naar 600 euro per deelnemende woning of appartement. Deze premie bestaat sinds 2017 en is ook gekend als de collectieve renovatiebegeleidingspremie.

De stijging van de premie komt tegemoet aan de hoog oplopende kosten voor de projectbegeleider of BENOvatiecoach als gevolg van de complexiteit en de doorlooptijd van collectieve projecten. Het streefdoel is 95.000 grondige renovaties per jaar. Door het lokale karakter van de projecten is er een cruciale rol weggelegd voor de lokale besturen. Zij kunnen buren overtuigen om in te stappen in wijkrenovatieprogramma’s waarbij ontzorging centraal staat. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact heeft de ambitie om 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden te realiseren. Dat komt overeen met ongeveer 150.000 collectieve renovaties in 2030. De renovatiebegeleidingspremie ondersteunt de lokale besturen om deze doelstelling te behalen en op die manier werk te maken van een beter klimaat.

Interesse?

Schrijf je in bij je netbeheerder (Fluvius). Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen. Lees er hier meer over.