Gunstmaatregelen voor beschermde afnemers 2021

28/01/2021

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Iedereen moet dan ook altijd kunnen beschikken over elektriciteit en aardgas. Beschermde klanten of beschermde afnemers zijn personen en gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. In deze hoedanigheid geniet jij of iemand op je domicilieadres van een bepaalde uitkering of tegemoetkoming van het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, de Zorgkas of de Federale Pensioendienst. Ook als je een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij huurt met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, heb je recht op het sociaal tarief voor aardgas.

Om welke premies gaat het?

Beschermde afnemers komen in aanmerking voor een premie van hun netbeheerder voor de plaatsing van een nieuwe condensatieketel, ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie. Het kan gaan om een condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. De premie bedraagt 1.800 of 2.500 euro, met een maximum van 40 procent van het factuurbedrag. Deze financiële gunstmaatregel geldt uitsluitend voor woningen, wooneenheden of woongebouwen die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder. Voor de plaatsing en de facturatie van de nieuwe condensatieketel moet je aankloppen bij een aannemer.

Kwetsbare gezinnen huren vaak noodgedwongen noodgedwongen een energieverslindende woning op de private markt. Voor dergelijke huurwoningen kent de Vlaamse overheid een extrahoge premie voor sociale isolatieprojecten toe. De premie is gelinkt aan het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatiespouwmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing om de energiefactuur te drukken. Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning omvat een forfaitair bedrag naargelang de wooneenheid en het uitgevoerde werk alsook een premie die varieert van 12 tot 85 euro per vierkante meter.

Nog meer voordelen?

Daarnaast kunnen beschermde afnemers aanspraak maken op een gratis energiescan die het energieverbruik van hun woning snel doorlicht, een jaarlijkse kortingsbon van 150 euro voor de aankoop van een nieuwe energiezuinige wasmachine of koelkast en een energielening van maximaal 15.000 euro aan een jaarlijks kostenpercentage van 0 procent, voor investeringen die de woning energiezuiniger maken.

De netbeheerders verlenen nog bijkomende voorrechten aan beschermde afnemers. Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning of -appartement verhogen Fluvius in bepaalde gevallen de premie verhoogt voor een laag E-peil met 20 procent. Daarnaast keren ze hogere premies uit voor energiebesparende maatregelen.

Een overzicht

Meer weten over deze premies? Lees er over op de website van Netbeheerder Fluvius.

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.