E-peilpremie 2021 nieuwbouw

Gepubliceerd op 27 Januari 2021

Ben je van plan om te bouwen? Goed idee! Want bij nieuwbouw ontvang je van je netbeheerder een globale premie als het E-peil of energieprestatiepeil ruim lager is dan het maximale E-peil dat je mag behalen. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. Hoe werkt het?

Let wel

Enkel bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen die zijn ingediend tot 31 december 2016 kunnen nog profiteren van de E-peilpremie (vanaf E20 of lager). Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen? Die komen geen van beide in aanmerking.

Goede punten scoren

Je aanvraag moet vergezeld zijn van een ondertekende EPB-aangifte en een ondertekend EPC Bouw. Een nieuwbouw die het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een of meer bestaande woongebouwen, kan rekenen op een verdubbeling van de E-peilpremies. Ben je een beschermde afnemer en heb je recht op het sociale tarief voor elektriciteit en aardgas? Je E-peilpremie neemt in die situatie met 20 procent toe. Ga je all the way en zelfs een stap verder? Dan word je extra in de watten gelegd. Want de premie wordt niet afgetopt bij een E-peil 0. Ook behaalde negatieve E-peilpunten tellen mee.

De E-peilpremie is afhankelijk van het jaar waarin de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd neergelegd en van het bereikte E-peil. Voor een bouwaanvraag ingediend in 2016 bijvoorbeeld scoor je met een E-peil E20 of lager 1800 euro (plus 50 euro per E-peilpuntverlaging) voor een nieuwbouwwoning en 800 euro (plus 30 euro per E-peilpuntverlaging) voor een nieuwbouwappartement.

Interesse? Ontdek meer en vraag hier je premie voor E-peil bij netbeheerder Fluvius aan.