Vermindering van de onroerende voorheffing

Gepubliceerd op 28 January 2020

Blinkt je nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement uit in energiezuinigheid? Dan heeft de Vlaamse overheid nog een financiële steunmaatregel achter de hand!

Automatische korting

Een nieuwbouw met een E-peil dat de minimumeisen op het ogenblik van de bouwaanvraag ruimschoots overtreft, wordt begunstigd met een korting op de onroerende voorheffing. Je kunt ze combineren met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals die voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap of voor een bescheiden woning. De korting wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet.

Totaal E-peil

Het toegewezen E-peil moet betrekking hebben op de gehele woning of het volledige gebouw. De korting op de onroerende voorheffing hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en van het E-peil van je woning. Ze komt op 50 of 100 procent, telkens voor een tijdspanne van vijf jaar. Verandert het gebouw intussen van eigenaar, dan loopt deze periode gewoon door.