Vermindering van de onroerende voorheffing en registratierechten

Gepubliceerd op

Voer eens een ingrijpende energetische renovatie uit! Ze garandeert een drastische daling van je energieverbruik. Plus: je krijgt er een vermindering van de onroerende voorheffing én een korting op de registratierechten bovenop!

Een woordje uitleg

Wat is dat eigenlijk, een ingrijpende energetische renovatie? Het is zoveel als een renovatie waarbij de technische installaties voor verwarming of koeling volledig worden vervangen en waarbij minstens 75 procent van de bestaande en de nieuwe scheidingsconstructies, die grenzen aan de buitenomgeving, wordt (na)geïsoleerd.

Laat die kortingen maar komen!

Als je een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kunt voorleggen, krijg je vijf jaar lang een korting op de onroerende voorheffing. Concreet gaat het om 50 procent bij E90 of lager en om 100 procent bij E60 of lager.

Maar er is nog meer! Koop je voortaan een bestaande woning en ga je binnen vijf jaar aan de slag om ze ingrijpend energetisch te renoveren? Dat bevoordeelt je met een daling van de registratiekosten van 7 naar 6 procent. En dit is meegenomen want deze korting zorgt vóór de start van de werken voor meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Onthoud ook dat je de korting retro-actief kunt aanvragen als dat op het ogenblik van de notariële akte niet is gebeurd.

Last but not least kan je bij een ingrijpende energetische renovatie eveneens genieten van de verschillende individuele premies en de totaalrenovatiebonus.

Gunstmaatregelen voor beschermde afnemers

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Iedereen moet dan ook altijd kunnen beschikken over elektriciteit en aardgas. Beschermde klanten of beschermde afnemers zijn personen en gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. In deze hoedanigheid geniet jij of iemand op je domicilieadres van een bepaalde uitkering of tegemoetkoming van het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, de Zorgkas of de Federale Pensioendienst. Ook als je een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij huurt met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, heb je recht op het sociaal tarief voor aardgas.

Om welke premies gaat het?

Beschermde afnemers komen in aanmerking voor een premie van hun netbeheerder voor de plaatsing van een nieuwe condensatieketel, ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie. Het kan gaan om een condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. De premie bedraagt 1800 euro, met een maximum van 40 procent van het factuurbedrag. Deze financiële gunstmaatregel geldt uitsluitend voor woningen, wooneenheden of woongebouwen die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder. Voor de plaatsing en de facturatie van de nieuwe condensatieketel moet je aankloppen bij een aannemer.
Kwetsbare gezinnen huren vaak noodgedwongen een energieverslindende woning op de private markt. Voor dergelijke huurwoningen kent de Vlaamse overheid een extrahoge premie voor sociale isolatieprojecten toe. De premie is gelinkt aan het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing om de energiefactuur te drukken. Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning omvat een forfaitair bedrag naargelang de wooneenheid en het uitgevoerde werk alsook een premie die varieert van 12 tot 85 euro per vierkante meter.

Geniet ik nog meer voordelen?

Daarnaast kunnen beschermde afnemers aanspraak maken op een gratis energiescan die het energieverbruik van hun woning snel doorlicht, een jaarlijkse kortingsbon van 150 euro voor de aankoop van een nieuwe energiezuinige wasmachine of koelkast en een energielening van maximaal 15.000 euro aan een jaarlijks kostenpercentage van 0 procent, voor investeringen die de woning energiezuiniger maken.
De netbeheerders verlenen nog bijkomende voorrechten aan beschermde afnemers. Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning of -appartement verhoogt Fluvius in bepaalde gevallen de premie voor een laag E-peil met 20 procent. Daarnaast keren ze hogere premies uit voor energiebesparende maatregelen.

Een overzicht

  • Dakisolatie: 10,50 euro per vierkante meter indien aangebracht door een aannemer en 5,25 euro per vierkante meter bij doe-het-zelven.
  • Isolatie van een gevelmuur via de buitenzijde: 22,50 euro per vierkante meter.
  • Na-isolatie van een spouwmuur: 9 euro per vierkante meter.
  • Isolatie van een gevelmuur via de binnenzijde: 22,50 euro per vierkante meter.
  • Vloerisolatie: 9 euro per vierkante meter.
  • Nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing: 56 euro per vierkante meter en maximaal 40 procent van het factuurbedrag.
  • Warmtepomp en warmtepompboiler: 360 tot 4800 euro, beperkt tot 48 procent van het factuurbedrag.
  • Zonneboiler: 660 euro per vierkante meter collectoroppervlak met een maximum van 3300 euro en 48 procent van de totaalsom van de factuur.