Premie voor het isoleren van een buitenmuur

Gepubliceerd op

De buitenmuren van je woning staan voortdurend bloot aan weer en wind en ondervinden constant temperatuurschommelingen. Gevels die niet of slecht zijn geïsoleerd, laten makkelijk warmte door. In de zomer van buiten naar binnen en tijdens de winter van binnen naar buiten. Isoleer daarom je gevels en vergroot je wooncomfort!

Je netbeheerder trekt een premie uit als je een bestaande buitenmuur langs de buitenkant, langs de binnenkant of in de luchtspouw isoleert. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en gefactureerd door een aannemer. Ook huurders kunnen de premie aanvragen, op voorwaarde dat de factuur op hun naam staat.

Wat zijn de minimumeisen?

Omdat het nieuw geplaatste isolatiemateriaal voldoende moet isoleren, is voor het materiaal tegen de buitenzijde van de gevel een warmteweerstand of Rd-waarde van minstens 3 m²K/W vereist. Voor de binnenzijde geldt een benedengrens van 2 m²K/W. Je mag de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag wel niet meerekenen om aan de minimumeis te voldoen.

Het na-isoleren van de buitenkant van de gevel houdt in dat je woning er achteraf helemaal anders uitziet. Informeer je op voorhand bij je architect of bij de technische dienst van je gemeente. Misschien heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig of is het helemaal niet toegelaten dat je de buitenkant isoleert. In dat geval brengt isolatie tegen de binnenkant van de buitenmuur soelaas. Veel renovatieplezier!

Buitenzijde en binnenzijde

Wil je isoleren aan de binnenkant van de buitenmuur? Ofwel ga je dan in zee met een architect die de isolatiewerken begeleidt en de uitvoering ervan controleert, ofwel doe je een beroep op een aannemer met een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant.

Voor na-isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde en de binnenzijde is er telkens een tegemoetkoming van 15 euro per vierkante meter geïsoleerde muuroppervlakte.

En er is nog meer! Ook de buitenmuren van een nieuwe aanbouw kan je in rekening brengen. De premie is niet van tel voor de volledige herbouw van een woning want dit wordt aanzien als nieuwbouw.

Spouwmuur? Goed geïsoleerd!

Valt je keuze op het isoleren van de luchtspouw tussen de binnen- en de buitenkant van de gevel? Vraag dan eerst advies aan een STS-gekeurde aannemer om te onderzoeken of deze open ruimte geschikt is om op te vullen met isolatiemateriaal. De vakman moet de werken uitvoeren en factureren. Een lijst van erkende aannemers vind je op www.energiesparen.be/spouwmuur.

De spouw is minstens vijf centimeter breed en wordt over de volledige spouwbreedte opgevuld met isolatiemateriaal. Dit materiaal heeft een lambdawaarde van niet meer dan 0,065 W/mK. Isoleer je de spouw, dan word je beloond met een premie van 5 euro per vierkante meter geïsoleerde muuroppervlakte. Om recht te hebben op deze ondersteuning van je netbeheerder is het belangrijk dat de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de vooropgestelde technische specificaties. Hoe dan ook, het uitzicht van je woning blijft achteraf hetzelfde, maar je energiefactuur ziet er een stuk aantrekkelijker uit!

Interesse? Vraag deze premie aan bij je netbeheerder Fluvius.