Combinatiepremie

Gepubliceerd op 21 January 2019

Ken je de combinatiepremie nog? Die is weliswaar in 2017 afgeschaft, maar kan in bepaalde gevallen onverminderd worden aangevraagd.

Hoe zat dat ook alweer?

Even opfrissen. De combinatiepremie is een verhoogde premie voor wie gelijktijdig investeert in volledig nieuwe ramen met hoogrendementsglas (dus ook nieuw schrijnwerk) én in de na-isolatie van een bestaande buitenmuur of spouwmuur. Deze premie geldt alleen bij vervanging van alle ramen in de gevels of geveldelen die werden geïsoleerd.

Doen nu het nog kan!

Je kunt de combinatiepremie nog altijd aanvragen op voorwaarde dat de eerste investering in 2016 door de aannemer werd gefactureerd en de eindfactuur van de tweede investering in 2017 is opgemaakt, uiterlijk 12 maanden na de eerste investering.

Weet ook dat je de combinatiepremie niet kunt cumuleren met de afzonderlijke premies noch met de totaalrenovatiebonus als het om dezelfde investeringen gaat. Kan je niet voldoen aan de voorwaarden van de combinatiepremie? Vraag dan de afzonderlijke premies voor hoogrendementsglas en muurisolatie aan!

Wat levert de premie je op?

De combinatiepremie wordt uitgesplitst. Voor de vervanging van ramen met enkel glas steek je 48 euro per vierkante meter op zak, met een maximum van 1680 euro, goed voor 35 vierkante meter. Komen er ramen met enkel of dubbel glas in de plaats, dan loopt het bedrag op tot 60 euro per vierkante meter, met een maximum van 2100 euro. De som die je ontvangt voor deze raamvervanging is vier keer zo hoog als de premie die je geniet voor hoogrendementsglas als aparte investering, dus niet in combinatie met muurisolatie.

En wat heeft de combinatiepremie in petto voor de muurisolatie? 15 euro per vierkante meter als je een bestaande buitenmuur bekleedt met gevelisolatie en 6 euro per vierkante meter voor het na-isoleren van een spouwmuur.

Je kan deze premie aanvragen via je netbeheerder Infrax of Eandis