Burenpremie 2019

Gepubliceerd op 21 January 2019

Wil je je woning energiezuiniger maken? Stap met 9 anderen in een collectief renovatieproject en laat je bijstaan door een BENOvatiecoach! Je profiteert van een vlottere afhandeling van de werken, betere garanties en lagere investeringskosten.

Voor welke projecten?

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen uit dezelfde straat of gemeente die min­stens willen investeren in één van de zeven maatregelen uit de totaalrenovatiebonus.

Hoe werkt het?

 • Een projectbegeleider (BENOvatiecoach) neemt een groot deel van jullie taken over. In ruil krijgt hij of zij een burenpremie.
 • Als deelnemer krijg je geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de netbe­heerder. De BENOvatiecoach kan je helpen met je aanvraag.

Jouw voordelen

 • De energierenovatiewerken kunnen vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitge­voerd.
 • De kans is groter dat de werken afgestemd zijn op de rest van je renovatiewensen.
 • De BENOvatiecoach voert heel wat taken voor je uit: hij of zij maakt een meetstaat op, adviseert over de energierenovatie en het plan van aanpak, zoekt aannemers, vergelijkt offertes, volgt de uitvoering van het project op en begeleidt je bij je premie-aanvraag.
 • De BENOvatiecoach bekijkt ook het totaal­plaatje van de woning.

Bedrag

 • Maximaal 400 euro per woning of woon­eenheid.
 • In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid. De premie bedraagt maximaal 5000 euro voor het gebouw.

Voorwaarden

Het collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die geografisch afgebakend zijn, zoals een straat, een wijk, een gemeente.

 • Goed om te weten: een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijv. een ap­partementsgebouw), telt ook als een collec­tief renovatieproject.
 • De renovatie gaat minstens over een van de volgende energiebesparende maatrege­len. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de gekozen premie of van het ventilatiesysteem.
 • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor buitenmuurisolatie (isolatie langs buiten­zijde en/of isolatie langs binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor kel­derisolatie en/of vloerisolatie op volle grond
 • Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing
 • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepompboiler
 • Installatie van een ventilatiesysteem Opgelet: er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem. Enkel ventilatiesy­stemen die warmte halen uit de afvoer­lucht om de toevoerlucht op te warmen en vraaggestuurde ventilatiesystemen ko­men in aanmerking. Het ventilatiesysteem moet voor de volledige woning gebruikt worden. Er is steeds een debietmeting no­dig om de werkelijke debieten te staven.
 • Per woning/appartement kun je tweemaal inschrijven voor een collectief renovatiepro­ject.

De BENOvatiecoach …

 • is een onafhankelijk vakexpert en/of architect
 • is het centrale aanspreekpunt voor vragen en problemen
 • geeft advies en licht de woning door
 • geeft indicaties van de kosten van de wer­ken, en van de energiebesparing
 • maakt een gedetailleerd, gepersonaliseerd plan op
 • zoekt geschikte aannemers en vraagt prij­zen op
 • informeert over financieringsmogelijkheden

Interesse?

Schrijf je in bij je netbeheerder (Infrax of Eandis). Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen. Lees meer op www.energiesparen.be/burenpremie.