Premies voor energiezuinige maatregelen : Voorwaarden netbeheerder

Gepubliceerd op 24 Januari 2018

Wie kiest om zijn bestaande woning te verbouwen of te renoveren, kan aanspraak maken op premies. De Vlaamse overheid kent premies toe via de netbeheerder voor werken die te maken hebben met isolatie, verwarming of het produceren van sanitair warm water.

Voorwaarden Premies Netbeheerders

  • De aanvraagformulieren dienen opgestuurd te worden naar de netbeheerder (Eandis of Infrax) uiterlijk 12 maanden na factuurdatum of online indienen.
  • Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde type investering.
  • Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier.
  • De volledige voorwaarden kunt u downloaden op https://www.infrax.be/nl/Mijn-premies of http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen Indien gewenst kunnen de aanvraagformulieren ook gedownload worden en kan de premie-aanvraag op papier gebeuren. Let wel, een premie-aanvraag via de website wordt sneller uitbetaald!
  • 50% hogere premie voor beschermde afnemers.