Premie voor het plaatsen van een condensatieketel

Gepubliceerd op

Condenserende ketels op aardgas of stookolie gebruiken een goede technologie die al lang op punt staat. Deze toestellen worden in grote aantallen geproduceerd, besparen veel energie in vergelijking met de oudere toestellen. De technologische vooruitgang maakt het mogelijk om met minder energieverbruik toch eenzelfde thermisch comfort in onze woningen te realiseren. Wie denkt dat zijn wagen toe is aan vervanging, kan best ook even zijn installateur raadplegen om te weten hoe het gesteld is met de verwarmingsketel.

Momenteel komt enkel de groep van beschermde afnemers* in aanmerking voor bepaalde premies. Heb je recht op een renovatie- of verbeteringspremies, dan kan het vervangen van de verwarmingsketel hiervoor ook in aanmerking komen.

(*) Beschermde afnemer : iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten
Op het adres van de aansluiting moet minstens 1 persoon gedomicilieerd zijn die behoort tot onderstaande categorieën:

Categorie Voor te leggen bewijsstuk
1. OCMW staat leefloon toe Attest van OCMW
2. Gewaarborgd inkomen bejaarden Attest rijksdienst voor pensioenen
3. Inkomensgarantie ouderen Attest rijksdienst voor pensioenen
4. Inkomensvervangende tegemoetkoming personen met een handicap Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
5. Integratetegemoetkoming personen met een handicap (categorie II, III, IV, of V) Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
6. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
7. Tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65% Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid of attest rijksdienst der pensioenen
8. Tegemoetkoming hulp aan derden Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
9. OCMW staat voorschot toe op één van vorige categorieën (1 t.e.m. 8 ) Attest van OCMW
10. Financiële stean OCMW aan personen uit vreemdelingenregister met verblijf voor onbeperkte duur, die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op maatschappelijke integratie Bewijs sociale steun OCMW + bewijs van regelmatigheid van toestand
11. Bijkomende kinderbijslag voor minderjarige gehandicapten Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
12. Tegemoetkoming huurders van appartementen in de sociale huisvesting met de collectieve verwarming op aardgas Attest sociale huisvestingsmaatschappij

 

  Hoogte premie Voor wie Welke woningen Voorwaarden
Premie netbeheerder individuele condensatieketel voor beschermde afnemer
 
800 euro Vlaams gewest Woning aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006 beschermde klanten (d.w.z. kunnen genieten van de sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit)
Verbeteringspremie Vlaamse overheid voor de installatie of omschakeling naar centrale verwarming
 
1000 euro Vlaams gewest Woning minstens 25 jaar oud in aanmerking komen voor de verbeteringspremie (o.a. enkel voor de laagste inkomens, zowel bewoner als verhuurder, hoofdverblijfplaats,...) alle voorwaarden op www.wonenvlaanderen.be
Renovatiepremie Vlaamse overheid  voor de doelgroep: 20 à 30% van de investering (excl. btw) Vlaamse Gewest Woning minstens 25 jaar oud in aanmerking komen voor de renovatiepremie (o.a. afhankelijk van het inkomen, minimaal investseringsbedrag, bewoner of verhuurder via sociaal verhuurkantoor) alle voorwaarden op www.wonenvlaanderen.be