De Vlaamse renovatiepremie

Gepubliceerd op

Ben je van plan om je woning te verbouwen? Dan is de kans groot dat je kunt rekenen op extra steun van de Vlaamse regering in de vorm van de renovatiepremie. Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Zowel voor bewoners als verhuurders

Als bewoner ben je meerderjarig en woon je in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht. Als verhuurder moet je de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

Tot welke inkomensgrens?

Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag. Voor aanvragen in 2019 kijkt men dus naar het inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018). Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en andere inwonenden mag op het moment van de aanvraag niet meer bedragen dan:

  • 43.870 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
  • 62.670 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3510 euro per extra persoon ten laste
  • 62.670 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3510 euro per persoon ten laste.

Voor de verhuurder, die zijn woning voor negen jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, gelden er geen inkomensgrenzen.

Uitsluitend voor oudere woningen

De woonst moet minstens 30 jaar oud zijn. Je mag geen andere woning bezitten (tenzij je die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor negen jaar) in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar voor de aanvraag. Je kunt ook pas een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Facturen en bewijsstukken

De Vlaamse renovatiepremie wordt berekend op basis van voorgelegde facturen na de uitvoering van de werken. Deze facturen zijn op de datum van de aanvraag hooguit twee jaar oud en hebben enkel betrekking op werkzaamheden, die zijn uitgevoerd door een aannemer, of op de aankoop van materialen of uitrustingsgoederen, die door de aanvrager zelf zijn verwerkt of geplaatst. De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking kunnen worden genomen, moet minstens 2500 euro exclusief btw bedragen per categorie van werken.

Voor elke aanvraag mag je maximaal uit twee categorieën van werken facturen indienen. Je kunt slechts eenmaal een aanvraag doen per categorie. Een tweede aanvraag kan ten vroegste een jaar en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag gebeuren. Je kunt als persoon en per woning twee keer een renovatiepremie ontvangen in 10 jaar.

Premie tot 10.000 euro

Afhankelijk van het gezinsinkomen bedraagt de premie 20 of 30 procent van de goedgekeurde facturen. De premie beloopt 30 procent – met een maximumpremie van 3333 euro – als je de aanvraag indient als bewoner en je gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag niet hoger reikt dan 31.340 euro, te verhogen met 1630 euro per persoon ten laste. Hetzelfde geldt als je de aanvraag doet als verhuurder. In dit geval moet je de woning die je renoveert voor minstens negen jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

In alle andere situaties bedraagt de premie 20 procent, met een maximum van 2500 euro per categorie. Het maximumbedrag van de premie voor de twee aanvragen samen, klokt af op 10.000 euro.

Welke werken tellen mee?

De werken die in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie zijn opgedeeld in vier categorieën:

  • structurele elementen van de woning of ruwbouwwerken, dus geen plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, dekvloeren, vloerbekleding en isolatie
  • dakwerken, met uitzondering van verandadaken, afdaken en isolatie
  • buitenschrijnwerk zoals ramen (houd rekening met de ventilatie-eisen!) en buitendeuren, maar geen werken aan garagepoorten en veranda’s noch het schilderen van buitenschrijnwerk en het vernieuwen van enkel de beglazing
  • technische installaties waaronder de plaatsing van centrale verwarming en de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie en sanitaire installaties.

Hoe je de premie kunt aanvragen, hangt af van het feit of je bewoner of verhuurder bent. Je moet wel per categorie voor minimum 2500 euro exclusief btw aan facturen kunnen voorleggen.

Opgelet: de Vlaamse regering werkt in het voorjaar van 2019 aan een hervorming van de renovatiepremie. Wordt vervolgd!

Vraag hier deze premie aan