Keuring van gas, elektriciteit en water

Gepubliceerd op 08 December 2014
Aansluiten tellerkast na keuring
Aardgas : gaspit
Stromend water uit de kraan

Na de bouw of de verbouwing van je woning wil je natuurlijk meteen over gas, elektriciteit en water beschikken. Maar voor het zover is, moeten je installaties en leidingen eerst zijn gekeurd.

Houd je gasinstallatie lekvrij

Zodra je gasinstallatie is geplaatst en aangesloten, komt een erkende installateur of een inspecteur van een onafhankelijk keuringsmechanisme de installatie testen en keuren. Ook bij een uitbreiding is een keuring verplicht. Tijdens de keuring wordt de gasinstallatie gecheckt op de toevoer van de verbrandingslucht, de afvoer van de verbrandingsproducten, de leidingen, de manier waarop de buizen zijn verbonden, de wijze van plaatsing en de verbinding van het toestel met de binnenleiding. Een dichtheidsproef spoort mogelijke gaslekken op om brand en een explosie te voorkomen.

Ontvang je een positief keuringsattest, dan is je gasinstallatie veilig voor gebruik. Daarna ben je wettelijk verplicht de installatie om de twee jaar te laten keuren.

Veilig omgaan met elektriciteit

Het is van levensbelang dat je elektrische installatie de veiligheid van iedereen in huis garandeert. De kans op een lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie moet zo klein mogelijk zijn. Daarom ben je verplicht om elke nieuwe installatie te laten keuren. De keuring moet ook gebeuren voor tijdelijke installaties zoals werfkasten en als je een bestaande installatie sterk uitbreidt, wijzigt of verzwaart. Om de 25 jaar is een keuring altijd verplicht.

Wie een woning of een appartement verkoopt waarin de elektrische installatie voor 1 oktober 1981 is geplaatst, moet een keuringsattest voorleggen aan de notaris. Na die datum is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van toepassing. Dat reglement somt een aantal voorschriften en beschermingsmaatregelen op. Het is bovendien een leidraad om je installatie volgens het boekje op te bouwen.

De keuring van je elektrische installatie mag enkel gebeuren door een erkend controleorganisme. Elektriciens mogen wel de nodige aanpassingswerken uitvoeren, maar zij mogen de installatie niet zelf keuren.

Zuiver drinkwater uit de kraan

Het water dat uit onze kranen stroomt, is van een onberispelijke kwaliteit. Om dit te kunnen garanderen, moet je de installatie voor drinkwater in je woning laten keuren. Deze keuring wordt uitgevoerd door een bevoegd keuringsmechanisme of door het drinkwaterbedrijf.

De keuring moet vervuiling en besmetting van het drinkbaar water voorkomen. Er wordt onder andere gecontroleerd of je drinkwater- en regenwaterinstallaties volledig zijn gescheiden en of je de nodige beveiligingen hebt voorzien. Het risico dat hemelwater rechtstreeks in contact komt met de leidingen van het drinkwater is de laatste jaren immers sterk toegenomen. Zeker nu bij nieuwbouw de aanleg van een regenwatercircuit is verplicht. Leidingen die verkeerd zijn aangesloten, kunnen een gevaar opleveren voor je eigen drinkwaterkwaliteit en die van het distributienet.

De verplichte keuring geldt voor elke nieuwe huishoudelijke waterinstallatie, maar ook voor een grote uitbreiding of een belangrijke wijziging van een bestaande installatie.