Dan toch overgangsperiode voor de Vlaamse Renovatiepremie 2015

Gepubliceerd op 02 November 2015
Verbouwing : voor & na
Verbouwing : voor & na

Na de kritiek & de vele vragen komt er dan toch een overgangsregeling voor de nieuwe renovatiepremie. Tot februari 2016 blijft alles hetzelfde, voor wie een overeenkomst met zijn aannemer heeft afgesloten voor 1 december 2014. Het ingaan van de nieuwe renovatiepremie is ook nog met een een maand achteruitgeschoven, dus 1 december 2015 in plaats van 1 november 2015.

Over de nieuwe renovatiepremie is al veel gediscussieerd en al veel geschreven.  Eerst was het de bedoeling dat de premie zou worden afgeschaft, om er dan een belastingsvermindering van de maken, daarna werd dit idee weer geschrapt om toch maar bij de premie te blijven.  Ze werd wel grondig hervormd en er werd gesleuteld aan de voorwaarden. Kort samengevat komt het er op neer, dat de uitbetaling per aanvraag gelimiteerd wordt op 5.000 euro, maar dat met 2 aanvragen kan doen met 1 à 2 jaar tussen beide aanvragen. Alles over de nieuwe renovatiepremie kunt u hier lezen.

Als u voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot (ondertekende bestelbon/offerte) of bestellingen hebt geplaatst voor materialen, kunt u nog de oude renovatiepremie aanvragen voor 1 februari 2016. Vanaf 01/12/2015 zal er hier een speciaal aanvraagformulier voor beschikbaar zijn.

De aanvraag moet samen ingediend worden met zowel de bewijsstukken (aannemingsovereenkomst of bewijsstuk van bestelling van materialen) als de facturen.

Facturen mogen op aanvraagdatum voor wie van de overgangsmaatregel wilt genieten maximaal drie jaar oud zijn. Er wordt op het moment van de aanvraag gekeken naar uw inkomen van drie jaar terug.

 

Hebt u zowel overeenkomsten gesloten voor als na 1 december 2014, dan moet u een keuze maken tussen de overgangsmaatregel volgens het oude systeem of de vernieuwde renovatiepremie.