Bouwunie tevreden met voorstel overgangsperiode brugpensioen

Gepubliceerd op 22 October 2014
Powerroof op dak
Powerroof op dak

De kranten De Standaard en De Tijd berichten vandaag dat CD&V minister van Werk, Kris Peeters op het kernkabinet een nieuwe overgangsperiode zou voorstellen voor het brugpensioen in de bouwsector. De termijn waarbinnen het ontslag moet worden verleend om nog te kunnen genieten van de huidige voorwaarden voor brugpensioen zou worden verlengd tot het einde van dit jaar. Daarnaast zou het voorstel inhouden dat wie nu in aanmerking komt voor brugpensioen niet noodzakelijk voor 31 december aan zijn werkgever moet vragen om ontslagen te worden. Het huidige recht op brugpensioen zou worden vastgeklikt.

Bouwunie is tevreden met deze verduidelijkingen van het federaal regeerakkoord. Op basis van de tekst van het federaal regeerakkoord was immers ongerustheid gerezen over de precieze modaliteiten van de aanvraag voor het brugpensioen. Door deze onduidelijkheden riskeerden de werkgevers in de bouw plots dat meer arbeiders hun brugpensioen zouden aanvragen dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor riskeerden werkgevers in de problemen te komen en zagen arbeiders zich genoodzaakt vroeger dan eigenlijk gewenst met brugpensioen te gaan.  Wij hopen dat dit de paniekreacties in de kiem kan smoren. 

“Dit nieuwe voorstel brengt klaarheid. Het stelt duidelijk dat werknemers die nu voldoen aan de voorwaarden maar er voorlopig geen gebruik van willen maken, op termijn toch hun rechten kunnen behouden.  Op die manier kunnen we meer mensen aan de slag houden”, aldus Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. Ook het gegeven dat de juridische modaliteiten tegen wanneer het ontslag moet worden verleend correct zullen worden omschreven, kan enkel de duidelijkheid ten goede komen.