Zelf asbestgolfplaten verwijderen? Dit moet je weten

Gepubliceerd op 27 July 2020

Heb je nog enkele tuinhuizen of bijgebouwen met golfplaten die vermoedelijk asbest bevatten? Dan doe je er goed aan om deze verouderde dakbedekking tijdig te verwijderen. Hoe kun je asbesthoudende golfplaten herkennen en veilig (laten) afvoeren?

Asbest golfplaten als dakbedekking

De koterijen in België zijn talrijk en meestal ook voorzien van een dak met oude asbestcementen golfplaten. Deze goedkope populaire dakbedekking van vroeger kan je wel eens zuur opbreken. Door jarenlange blootstelling aan allerlei weersomstandigheden verslijt de cementsamenstelling waardoor de asbestvezels kunnen loskomen en schade toebrengen aan je gezondheid. Zijn de asbest golfplaten van je bijgebouwen sterk verweerd en beschadigd? Dan is het aangeraden ze te (laten) verwijderen.

Hoe asbestgolfplaten herkennen?

Hoe weet je nu zeker of de golfplaten met honingratentextuur op je bijgebouwen asbest bevatten? De datum van de plaatsing van de golfplaten kan je al wat vertellen, sinds 1998 is de productie en het gebruik van asbesthoudende materialen immers verboden. Maar wat als je die datum niet weet? Nieuwere, asbestvrije golfplaten kun je herkennen aan een van de afkortingen NT, AF, AFM, NA, AP of AV, die zich op de buitenkant aan de rand van de plaat bevinden. De afkortingen AT, NF en CAF wijzen op asbest. Is er geen markering voorzien? Dan is het opletten geblazen, want dan kan het nog asbest zijn. Niet zeker? Informeer je bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Mag je zelf asbest golfplaten verwijderen?

Golfplaten in asbest bestaan uit hechtgebonden asbest. Dit wil zeggen dat als de platen niet beschadigd of verweerd zijn ze gemakkelijk zonder al te veel gevaar te verwijderen zijn. Je kan dit als particulier doen of er een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf voor inhuren. Ga je er zelf mee aan de slag, dan is enige voorzichtigheid geboden. Hoe verwijder je deze asbestgolfplaten op een veilige manier?

Hoe asbest golfplaten correct verwijderen?

Ga je zelf je asbestplaten verwijderen? Dan moet je zowel voor, tijdens als na het verwijderen je voorzorgen nemen zodat alles op een veilige manier  gebeurt. We geven je enkele tips:

Voor het verwijderen

 • Draag een beschermende wegwerpoverall, een FFP3 stofmasker, handschoenen en afspoelbare schoenen.
 • Sluit ramen en deuren van aangrenzende gebouwen en schakel eventuele ventilatiesystemen uit.
 • Leg een beschermende folie op de onderliggende vloer en dek omliggende materialen af om eventuele losse stukken gemakkelijk te kunnen opvangen en verwijderen.

Tijdens het verwijderen

 • Beperk dat stof vrijkomt en maak je golfplaten nat door water of een fixeerproduct te vernevelen.
 • Maak de platen voorzichtig los. Demonteer ze met de hand of schroef ze los met een schroevendraaier. Gebruik geen mechanische werktuigen maar alleen handwerktuigen. Enkel voor vastgeroeste bouten kun je een mechanisch werktuig gebruiken, op voorwaarde dat je zeker de plaat niet raakt of beschadigt.
 • Breek en gooi de platen niet en breng ze voorzichtig naar beneden.
 • Let op dat je zelf niet door de platen valt!

Na het verwijderen

 • Je mag de platen in geen geval hergebruiken.
 • Ruim het afval veilig op. Verpak het afval dubbel en probeer het intact te houden. Voeg ook de afdekfolies hieraan toe.
 • Spoel je schoenen buiten af.
 • Doe je beschermingskledij (overall, stofmasker) als laatste uit en voer het ook verpakt af samen met het afval.

Waar je asbest golfplaten naartoe brengen?

Je kunt je asbestafval goed verpakt naar het containerpark brengen of laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar. Voor ieder recyclagepark gelden andere regels en prijzen, informeer je dus op voorhand bij je afvalintercommunale over de kostprijs, de hoeveelheid asbestafval die je mag inleveren en hoe dat moet gebeuren. Heb je een grote hoeveelheid, dan kies je best de tweede optie. Heb je de werken laten uitvoeren door een aannemer, dan is hij verantwoordelijk om het afval correct af te voeren. Ontdek de tips van ovam

Een gespecialiseerd bedrijf inschakelen?

Zie je het niet zitten om zelf je asbest golfplaten te verwijderen? Doe dan beroep op een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze specialisten kunnen asbest golfplaten van asbestvrije onderscheiden, eventueel stalen nemen voor onderzoek en weten precies wat ze moeten doen om de asbesthoudende golfplaten veilig te verwijderen.

Wil je meer informatie of asbesthoudende producten in huis professioneel laten verwijderen? Roep de hulp van een gecertificeerd verwijderingsbedrijf in of informeer je op de website van ovam.