Geurhinder in huis: mogelijke oorzaken en efficiënte oplossingen

Gepubliceerd op 15 May 2020

Een vieze geur in je huis kan de sfeer grondig verpesten. Niemand blijft graag lang in een ruimte waar een nare geur hangt. Maar geen nood! Wat de oorzaak van de geurhinder ook is, een vakman kan deze vlot opsporen en het probleem verhelpen. Ontdek hoe dit in z’n werk gaat en reken voorgoed af met het geurprobleem in je woning.

Het achterhalen van de oorzaak via geurdetectie

Een vieze geur in huis, wat nu? Geen paniek, een ervaren vakman heeft alle middelen, apparatuur en expertise in huis om je woning snel van die nare geur te verlossen. Eerst onderzoekt hij waar de geurhinder of het stankprobleem ontstaat. Met een speciale geurdetectiemachine wordt onschadelijke, gekleurde rook in je rioleringsstelsel geblazen. De rook komt via het lek naar buiten en geeft zo de precieze plaats van de oorzaak aan. Zo ontdekken jullie snel waar de geurhinder veroorzaakt wordt.

Na het onderzoek: het plan van aanpak

Zodra je vakman de oorzaak van het geurprobleem gevonden heeft, stelt hij je een concreet plan van aanpak voor om je woning snel stankvrij te krijgen. Afhankelijk van je specifieke situatie, onderneemt hij stappen om het probleem verder op te lossen. Denk maar aan het ontluchten, schoonfrezen, schoonboren, leegzuigen of reinigen onder hoge waterdruk van de leidingen. 

Mogelijke oorzaken van een rioolgeur in huis

Een vaak voorkomende vorm van geurhinder is een rioolgeur in de woning. Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor het ontstaan van rioolgeur in huis: een beschadigde of slecht geplaatste afvoerleiding, een slechte aansluiting van een sanitair toestel, een beschadigde sifon, terugslag via de verluchting, een constructiefout in de riolering, een losgeschoten verbinding, boomwortels die de leiding hebben bereikt en doorboord, enzoverder. Bij een rioolgeur in huis, kan het probleem zich dan ook op heel wat verschillende plekken bevinden.

Op zoek naar de oorzaak van de rioolgeur

Wat kun je zelf doen? Neem in je woning een kijkje op die plekken waar er leidingen zitten. Ruik je de rioolgeur vooral in de buurt van deze plekken? Zo ja, dan kun je nagaan of er sprake is van een verstopping. Zo kan een verstopping in het toilet een slechte geur verspreiden. Je kunt proberen om de verstopping in je wc zelf te verhelpen, maar als je zeker wil zijn van een snelle en efficiënte oplossing schakel je een vakman in.

Oorzaak van de rioolgeur niet te vinden, wat nu?

Kun je niet meteen een plek in je woning ruiken waar de geurhinder sterker is, dan is de kans groot dat het probleem onder je woning zit. Zo kunnen haarscheurtjes of slechte verbindingen in de leidingen de boosdoeners zijn. Ga in dat geval niet zelf aan de slag, want zo kun je heel wat schade aanrichten. Bovendien is een haarscheurtje met het blote oog niet te zien, het kan alleen maar opgespoord worden door een expert.  Hij zal op zoek gaan naar de oorzaak van de geurhinder en het probleem snel oplossen.

Mogelijke oorzaken van een toiletgeur in huis

Ook een probleem met het toilet en de bijhorende toiletgeur kan een bron van frustratie zijn. Een toiletgeur kan veroorzaakt worden door een verstopping of een lek, maar vaak gaat het om een ontluchtingsprobleem. Een ontluchtingsprobleem herken je aan een lage waterstand in het toilet. De waterstand in je wc werkt als een buffer tegen nare geurtjes die vanuit het riool binnen kunnen dringen. Een lage waterstand wordt o.a. veroorzaakt door onderdruk in de riolering. Deze onderdruk kan in de riolering van je woning ontstaan, maar evengoed in het rioleringsnetwerk. In beide gevallen wordt het water uit de buffer (de sifon) weggetrokken, waardoor de rioollucht niet meer tegengehouden wordt. En dan kan deze nare geur vlot je woning binnendringen. Neem contact op met een expert om het probleem aan te pakken. Ga dus niet zelf aan de slag, want dan riskeer je immers schade aan je leidingen. En dat zou het probleem alleen maar erger maken.

Geurhinder in de douche

Merk je een rioolgeur op in je douche? In de meeste gevallen gaat het om een lek of een verstopping in de leidingen. Die kan zich op verschillende plaatsen bevinden. Bevindt de geur zich enkel in de douche en is de douche verstopt? Dan gaat het mogelijk om een oppervlakkige verstopping. Is de douche echter niet overduidelijk verstopt, dan heeft het probleem doorgaans een dieperliggende oorzaak. Probeer het probleem in dit geval niet zelf op te lossen, maar neem contact op met een vakman. Je zal zien, in geen tijd ruikt je huis weer heerlijk fris!

In dit artikel gaven we wat meer uitleg over enkele veelvoorkomende oorzaken van geurhinder in huis. Heb jij last van een geurprobleem in je woning, neem dan contact op met een specialist. Hij komt het probleem bij je thuis onderzoeken en verhelpen. Zo voorkom je dat de hinder erger wordt en dat je leidingen beschadigd raken. Doen!