Last van overhangende takken in je tuin, wat nu?

Niet leuk: een boom van je buur palmt je tuin in. De takken hangen over je omheining maar je buurman geeft geen kik. Hoe kun je ervoor zorgen dat de boom gesnoeid of geveld wordt? Ontdek een handig stappenplan!

Stap 1: knoop een gesprek aan

Staat de boom van je buur te dicht bij de perceelsgrens en heb je last van de overhangende takken, of verlies van zonlicht in je tuin? Vraag dan (op basis van artikel 35 van het Veldwetboek) aan je buur of hij de boom wil snoeien of vellen. Probeer kalm te blijven om te voorkomen dat de gemoederen oververhit raken.

Stap 2: stuur een aangetekende brief

Gaat je buurman niet in op je verzoek, stel je vraag dan opnieuw in een aangetekende brief. Tip: schakel een gespecialiseerde advocaat in om deze brief voor jou op te stellen, zo heb je meteen meer slagkracht. Neem hier contact op met een advocaat die thuis is in de materie.  Ontdek hier de tarieven.

Stap 3: start een verzoeningsprocedure op

Gaat je buur nog steeds niet in op je vraag? Dan kun je een verzoeningsprocedure opstarten bij de vrederechter van de plaats waar jullie percelen liggen. Jullie krijgen dan beide de kans om je standpunt uit te leggen voor de vrederechter om tot een compromis te komen. Zo’n verzoeningsprocedure is gratis. Beide partijen moet aanwezig zijn op de zitting. Zo niet, kan de vrederechter geen uitspraak doen. Een gespecialiseerde advocaat kan je bijstaan in de zitting om je rechten te vertegenwoordigen.

Stap 4: span eventueel een rechtszaak aan

Komt je buur niet opdagen, of wordt er geen akkoord bereikt op de verzoeningszitting? Dan maakt de vrederechter een proces-verbaal van niet-verzoening op. Nu is een burgerlijk proces starten je laatste redmiddel. Voor de opmaak van een dagvaarding klop je best aan bij een gespecialiseerde advocaat. Neem hier contact op voor een verkennend gesprek.

Wat als de bomen van je buur correct gepland zijn, maar je toch hinder ondervindt?

Als het gaat over overdreven of bovenmatige hinder, dan kun je aan je buur vragen iets aan deze hinder te doen. Dit op grond van artikel 544 van het Burgerlijk wetboek. Dit artikel vereist wel dat het gaat over bovenmatige burenhinder. Enkele voorbeelden: alle zonlicht in je tuin wordt tegengehouden door de boom, je volledige tuin ligt onder de vruchten, je zwembad ligt voortdurend onder de bladeren etc. Ook hiervoor kan je een procedure starten bij het plaatselijke vrederecht, eventueel eerst via een verzoeningsprocedure. Met de hulp van een gespecialiseerde advocaat kun je vragen aan de vrederechter dat de boom wordt gesnoeid of gerooid.

Waarom een gespecialiseerde advocaat inschakelen?

Als je je laat begeleiden door een gespecialiseerde advocaat ben je zeker dat je rechten goed vertegenwoordigd worden voor de vrederechter. Een advocaat staat je bij of vertegenwoordigt je tijdens de inleidende zitting en de rest van het proces. En hij helpt je in lastige of ingewikkelde situaties. Neem hier contact op met een gespecialiseerde advocaat.

Goed om te weten: wat is toegelaten?

Je buur mag niet zomaar elke boom vlak naast of op jullie perceelgrens zetten. Er bestaat immers een ‘wettelijke afstand’ van op de perceelsgrens waar je bomen mag planten. Je kunt bij het Vredegerecht nagaan of er voor jouw regio een plaatselijke regelgeving bestaat. Is er geen plaatselijke regelgeving? Dan kijk je naar artikel 35 van het Veldwetboek. Dit artikel schrijft voor dat hoogstammige bomen op 2 meter en andere bomen en levende hagen op 50 centimeter van de scheidingslijn tussen twee erven mogen worden geplant. Die afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheidingslijn.Raak je niet uit een conflict met je buur? Laat je adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat om je gelijk te halen. Neem vrijblijvend contact op met Bouwadvocaat.be en stel je vraag.

In samenwerking met Bouwadvocaat.be

Meer nieuws van Bouwadvocaat.be

Je (ver)bouwproject op tijd opgeleverd: zo lukt het

Bij de een verloopt het (ver)bouwproject supervlot, bij de ander loopt het maanden tot zelfs jare

Een probleem met je aannemer, wat nu?

Je hebt een discussie met je aannemer, en het is zijn woord tegen dat van jou.

GRATIS Nieuwsbrief