Isolatie met asbest rond je oude verwarmingsbuizen? Dit moet je doen

Gepubliceerd op 07 Augustus 2020

Asbest werd in de periode tussen 1950 en 2001 in vele bouwtoepassingen gebruikt, zo ook in plaasterisolatie rondom leidingen. Waarvoor diende het en wat moet je doen als je deze asbesthoudende leidingisolatie ontdekt?

Asbesthoudende isolerende leidingisolatie

Heb je een oude woning die gebouwd is tussen het jaar 1950 en 2001? Dan zit er mogelijk plaasterisolatie rondom je oude verwarmingsbuizen, waterleidingen en/of rioolbuizen. Dit witte omhulsel, samengesteld uit isolatie, jute en pleisterwerk vermengd met asbestvezels, was een budgetvriendelijke manier om de warmte in de buizen te kunnen behouden. De asbest zit meestal in de buitenste pleisterlaag en heeft grijze kleur (maar kan ook in een andere kleur geschilderd zijn). Wat men toen echter niet wist is dat asbest zeer schadelijk is voor de gezondheid…

Zeer schadelijke plaasterisolatie

De plaasterisolatie rond leidingen is niet-hechtgebonden isolatie, dit wil zeggen dat de schadelijke asbestvezels door verwering of beschadiging kunnen loskomen. Losse asbestvezels zijn heel gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid. Worden ze ingeademd, dan kunnen ze asbestose en fatale longkankers veroorzaken. Vanaf 1998 werd het gebruik van asbest in België verboden. Het verwijderen van asbest wordt door de overheid aangemoedigd.

Asbesthoudende plaasterisolatie detecteren

Het is niet gemakkelijk om asbesthoudende isolatie van niet-asbesthoudende isolatie te onderscheiden. Wil je zeker zijn dat de isolatie rond jouw oude leidingen asbest bevatten? Laat een staalafname van de vezels doen en laat dit door een erkend labo onderzoeken. Hiervoor kun je ook een professioneel asbestbedrijf contacteren.

Wat met oude plaasterisolatie doen?

Is de plaasterisolatie intact en moet je geen aanpassingen aan je leidingen uitvoeren dan kun je de isolatie laten zitten. Voorzie eventueel een omkasting rondom, doe dit trouwens ook als de leidingen zich bevinden op plaatsen waar veel mensen komen. Je kan de isolatie ook door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen. Een must wanneer de isolatie beschadigd is: sporen van schimmels, vocht, zichtbare vezels, … Verwijder dit type asbest vooral niet zelf en schakel ook niet de loodgieter of verwarmingstechnieker ervoor in.

Professionele asbestverwijdering

Hoe de asbesthoudende toepassing verwijderd wordt is afhankelijk van het type asbest en de toestand waarin het zich bevindt. Niet-hechtgebonden asbest moet steeds door een expert verwijderd worden. Schakel hiervoor een erkende asbestverwijderingsfirma in. Voor plaasterisolatie rond leidingen wordt de Couveusezak-methode toegepast.

Heb je een vermoeden van asbest in je woning? Neem contact op met een asbestexpert om je situatie te onderzoeken, een (vrijblijvende) offerte op te stellen en eventueel de plaasterisolatie veilig te verwijderen.