Hoe herken je asbest? Ontdek onze beste tips!

26/09/2019

Stel, je bent je woning aan het renoveren en je stoot op materiaal dat mogelijk asbest bevat. Tricky, want asbest houdt gezondheidsrisico’s in. Hoe krijg je zekerheid? Leer hoe je asbest herkent én hoe je afrekent met deze gevaarlijke stof.
 

Het gevaar van asbest

Je hebt vast al gehoord over het gevaar van asbest. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbestgerelateerde ziekten en kanker. Asbest zit in meer dan 3500 materialen. Het gevaar van asbest hangt niet alleen af van het soort vezels, maar vooral van de mate waarin deze vezels gebonden zijn met andere materialen en van de staat van dit bindingsmateriaal.

Waar kan asbest voorkomen?

Benieuwd of jouw woning asbest bevat? Lees hieronder waar in je woning asbest kan voorkomen en wat de risico’s zijn.

  • Hechtgebonden asbest: asbestcement, asbesthoudende vloertegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm. Uit deze materialen komen weinig of geen vezels vrij als ze in goede staat zijn, tenzij men er onzorgvuldig mee omspringt (breken, slijpen, boren …).
  • Semi-hechtgebonden asbest: in oorsprong hechtgebonden asbest waarvan door veroudering, verwering of beschadiging het bindmiddel in slechte staat is en de asbestvezels dus minder bindt. De materialen zijn bros, fragiel en breekbaar geworden waardoor makkelijker asbestvezels vrijkomen. Een typisch voorbeeld vormen asbestcementleien en golfplaten op daken.
  • Niet hechtgebonden asbest: alle andere asbesthoudende materialen. Deze asbesthoudende producten zijn de gevaarlijkste, want ze bevatten veel asbestvezels die bovendien makkelijk kunnen vrijkomen, zelfs passief door louter trillingen of luchtstromen.

100% zekerheid dankzij een expert

Wil je alvast een indicatie krijgen of een materiaal vervuild is met asbest, dan kun je daarvoor handige trucjes gebruiken. Hieronder vind je een overzicht. Toch schakel je best een erkend expert in om zekerheid te krijgen. Die kan ook instaan voor het correct verwijderen van asbest. 

Tips voor het herkennen van asbest: 

Is er een asbestinventaris beschikbaar?

Komt het materiaal uit een gebouw met een asbestinventaris? Dan vind je alle nodig info in die inventaris. De inventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw voorkomen. Het geeft ook advies voor een juist beheer of een correcte verwijdering, handig! Let wel: enkel een recente asbestinventaris opgemaakt door een bekwaam expert is betrouwbaar.

Check het productiejaar van het materiaal

Kijk eens of je het productiejaar van het materiaal terugvindt, eventueel via plannen, facturen of technische fiches van de fabrikant. Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001, dan is de kans groot dat het asbest bevat. Als het geproduceerd werd tussen 1955 en 1985 kun je bijna zeker zijn: dit materiaal bevat asbest. En een dak of gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990 bestaat altijd uit asbest.

Goed om te weten: Leien of golfplaten met de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology) zijn vrij van asbest. Asbestvrije golfplaten hebben altijd een verstevigingsbandje.

Bekijk de textuur van het materiaal

De meeste plaatmaterialen in asbestcement hebben een gewafelde structuur in de vorm van een honingraat. Ze bestaan meestal uit meerdere lagen. Verder hebben asbestcementen toepassingen vaak ‘asbestbloemen’. Deze witte vlekken zitten verspreid over het oppervlak en wijzen op de aanwezigheid van asbest. Op plaatsen waar het materiaal gebroken is of waar het oppervlak verweerd is, kun je de asbestvezelbundels vaak met het blote oog zien.

Doe de vlamtest

Ga met een vlam over de zichtbare vezelbundels, aan een hoek of op een plaats waar het materiaal gebroken is. Gloeien de vezels alleen maar, en worden ze niet vernield door de vlam? Dan is de kans groot dat het om asbest gaat. Vezels die niet van asbest zijn zullen door de vlam uiteenvallen of druppeltjes vormen. Maar let op: ook andere types keramische vezels kunnen bij deze test gaan gloeien. Schakel een expert in om zekerheid te krijgen.

Neem geen risico’s

Vermoed je er dat er zich asbesthoudende materialen in je woning bevinden? Gezien de grote diversiteit aan toepassingen kan er vaak enkel via een staalanalyse bepaald worden of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Neem contact op met een erkend expert om deze screening te doen.

Asbest gevonden, wat nu?

Asbest op een veilige manier verwijderen is niet vanzelfsprekend. Er komen heel wat maatregelen bij kijken om de risico’s en de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Kijk daarom uit naar een gecertificeerd en erkend specialist om alle asbesthoudende toepassingen te verwijderen.

Wil je weten of jouw woning asbest bevat? Neem contact op met een ervaren expert om zekerheid te krijgen. Hij kan ook instaan voor het vakkundig verwijderen van asbest. 

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.