Asbest in mijn woning, wat nu?

16/09/2019

Asbest werd vroeger vaak gebruikt als bouwmateriaal, nu uiteraard niet meer. Als je losse asbestvezels inademt, kun je levensbedreigend ziek worden. Daarom is het al jaren verboden om asbest te gebruiken. Maar wat als je dit gevaarlijke materiaal ontdekt in je woning?

Gezondheidsgevaar

Ben je een oudere woning aan het verbouwen, dan bestaat de kans dat je op asbest stoot. Asbest was vroeger een populair bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop. Intussen weten we dat het inademen van losse asbestvezels kan leiden tot asbestose (stoflongen) en longvlieskanker. Sinds eind 2001 is het volledig verboden om asbest te gebruiken en asbesthoudend materiaal te verhandelen in België. Vandaag ligt er nog bijna 4 miljoen ton asbest in Vlaanderen.

Asbest herkennen

Asbest kan overal aanwezig zijn in gebouwen ouder dan 2001. Om te controleren of een materiaal vervuild is met asbest, schakel je best een erkend asbestlabo of een expert in. Neem contact op met een gespecialiseerde firma voor advies. Komt het materiaal uit een gebouw met een asbestinventaris? Dan vind je alle nodige info in de inventaris. Goed om te weten: een dak of gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990, bestaat altijd uit asbest.

Vast asbest

Ken je het ook verschil tussen vast en los asbest? In hechtgebonden asbesthoudende toepassingen (vast asbest) zijn de asbestvezels gebonden met een bindmiddel, bijvoorbeeld cement, bitumen, kunststof of lijm. Denk maar aan de asbesthoudende golfplaten. Zolang je deze materialen niet breekt, schuurt, slijpt of boort, komen er weinig of geen asbestvezels vrij. Toch laat je ook deze toepassingen best weghalen om elk gezondheidsrisico uit te sluiten. Golfplaten lopen immers na jaren erosie- en verweringsschade op.

Toepassingen met vast asbest verwijderen

Hechtgebonden asbesttoepassingen zoals golfplaten, dakleien en afvoerbuizen mag je zelf wegnemen, of laten verwijderen door een aannemer van wie de werknemers een opleidingsattest ‘Eenvoudige handelingen’ hebben. Ook kan je hiervoor een erkende gespecialiseerde firma inschakelen.

Gevaarlijker: los asbest

Let op voor niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen (los asbest). Die bestaan uit weinig bindmiddel of een zwak bindmiddel zoals gips. Meestal zijn de concentraties van de asbestvezels veel hoger. Dat maakt ze erg gevaarlijk. Niet-gebonden asbestmaterialen zijn gevoeliger voor beschadigingen en laten makkelijk asbestvezels los in de omgeving. Het bekendste voorbeeld is de plaasterisolatie rond de leidingen van de centrale verwarming.

Toepassingen met los asbest verwijderen

Omdat toepassingen met los asbest meer risico met zich meebrengen, mogen ze enkel door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden. Die gebruiken daarvoor speciale technieken.

Ben ik verplicht om asbest te verwijderen?

Als particulier ben je vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in je woning of gebouw te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is, of wanneer het ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Voer je renovatiewerken uit aan je gebouw of woning, dan ben je verplicht om alle asbesthoudende toepassingen te verwijderen ongeacht hun staat. Laat je adviseren door een gespecialiseerde firma.

Besluit

Wat de situatie ook is: je laat asbest best zo snel mogelijk verwijderen. Stel dit niet uit. De kans is immers groot dat de asbesttoepassing verweerd of beschadigd is, waardoor er asbestvezels vrijkomen. Of de Vlaamse overheid tussenkomt in de kosten via diverse subsidies en maatregelen? Kijk hier voor meer info.
Wil je afrekenen met asbest in je woning, of heb je hier vragen over? Neem contact op met een gespecialiseerde firma. Want als het over je gezondheid gaat, wil je geen risico’s nemen.

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.