Asbest in je onderdak: hoe kun je het herkennen en verwijderen?

27/07/2020

Heb je een oudere woning die voor 2001 gebouwd werd, dan is de kans reëel dat er asbesttoepassingen gebruikt werden. In je onderdak bijvoorbeeld. Ontdek hoe je het kunt herkennen en wat de volgende stappen zijn als je het wilt verwijderen.

Asbest en gezondheid

Dat asbest heel wat longschade (en erger) kan toebrengen is algemeen geweten. Heb je vermoedelijk asbest ontdekt in je woning , dan hoef je niet meteen voor je leven te vrezen. Toch is enige voorzichtigheid geboden. Asbest is vooral schadelijk wanneer de - met het blote oog - onzichtbare vezels in grote hoeveelheden vrijkomen en (herhaaldelijk) worden ingeademd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een asbesttoepassing in slechte staat is of bewerkt wordt. Zolang je correct omspringt met de materialen komen er weinig vezels vrij.

Asbest in woningen

In het verleden werd asbest in duizenden bouwmaterialen gebruikt, ook voor onderdakplaten. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende producten te produceren, verhandelen en hergebruiken. Ondanks het verbod, kan asbest nog voorkomen in woningen van begin 2000 omdat sommige bouwbedrijven hun voorraad nog opgebruikt hebben. Wil je zeker zijn van de aanwezigheid van asbest in je woning? Informeer je bij een gespecialiseerd bedrijf.

Asbesthoudende onderdakplaten

In het verleden gebruikte men onderdakplaten met asbest. Hierin onderscheiden we twee types: hechtgebonden (vaste asbest) onderdakplaten en niet-hechtgebonden (losse asbest) onderdakplaten. Vooral de hechtgebonden asbestplaten werden voor onderdaken gebruikt.

Hechtgebonden asbest onderdakplaten zijn platen van asbestcement met vaste, cellulosevezels die gebonden zijn met een bindmiddel. Deze werden tot de jaren negentig vaak gebruikt bij leien- en pannendaken.

Niet-hechtgebonden asbest onderdakplaten zijn asbestcementplaten met een lage densiteit en dus weinig stevigheid. Deze werden niet zo vaak gebruikt.

Onderdak met asbest herkennen

Een product met asbest is met het blote oog niet met volledige zekerheid te herkennen.
Wel zijn er enkele trucjes. Wil je echt zeker zijn? Laat een staal nemen en analyseren in een asbestlabo via een gecertificeerd bedrijf.

Productiejaar

We weten in welke periode asbestproducten gebruikt werden. Aan de hand van plannen, facturen, technische fiches, enzovoort kun je het productiejaar van je onderdak proberen te achterhalen. Is het onderdak geplaatst of geproduceerd tussen 1945 en 2001 dan is de kans groot dat het asbest bevat, gebeurde dit tussen 1955 en 1985 dan is het vrij zeker asbest.

Uiterlijke kenmerken

Plaatmateriaal met asbestcement heeft meestal een gewafelde structuur in de vorm van honingraten en bestaat vaak uit meerdere lagen. Hechtgebonden onderdakplaten zijn dunne lichtgrijze, roze of gele platen die zacht aanvoelen en bij leien- en pannendaken gebruikt werden. Niet-hechtgebonden onderdakplaten hebben weinig stevigheid en hebben een witgrijze of andere kleur.

Zoals je merkt is het niet eenvoudig met het blote oog te bepalen of je onderdak asbest bevat. Neem daarom contact op met een gespecialiseerd asbestbedrijf.

Vlamtest

Met de vlamtest kun je nagaan of zichtbare vezels, waar het materiaal bijvoorbeeld beschadigd is, al dan wel of niet gloeien. Houd er even de vlam van je aansteker aan en kijk wat er gebeurt. Blijven de vezels gloeien en worden ze niet beschadigd, dan is de kans groot dat het asbest is. Maar er zijn ook andere types keramische vezels die bij de vlamtest gloeien … Wil je echt zeker zijn? Doe dan beroep op een asbestexpert.

Asbestinventarisattest

Sommige gebouwen hebben een asbestinventaris. Hierin staan alle asbesthoudende materialen die in het gebouw voorkomen beschreven. Een aannemer is wettelijk verplicht zo’n inventaris op te maken van de werkzone. Ook zal hij een melding moeten doen van de verwijdering van asbest bij de FOD WASO. Tegen 2032 zal elk gebouw in Vlaanderen bij verkoop een asbestinventarisattest moeten hebben, een attest waarin het asbestinventaris werd goedgekeurd. 

Onderdak met asbest verwijderen?

Je kunt je dak met asbest onderdak zelf verwijderen of laten verwijderen door een gecertificeerde aannemer. Als het onderdak niet beschadigd is en het is afgesloten, dan kun je het in principe laten liggen. Je bent als particulier vandaag immers niet verplicht om asbesthoudende toepassing te verwijderen, tenzij het in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch is het beter om dit wel te doen omdat na verloop van tijd de vezels toch los kunnen komen door veroudering of verwering.

Tegen 2034 moeten alle asbestcementen daken in Vlaanderen vervangen zijn, dit staat beschreven in het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering. Het verkeerd verwijderen van asbest brengt grote risico’s met zich mee, schakel daarom best een gecertificeerd bedrijf in.

Onderdak met asbest professioneel laten verwijderen

Hoe asbesthoudende producten verwijderd worden is afhankelijk van soort asbestmateriaal en de staat waarin het asbest zich bevindt. Onbeschadigde harde onderdakplaten die asbest bevatten kunnen normaal gezien op een eenvoudige manier verwijderd worden. Zijn ze wel beschadigd, dan wordt er een hermetische zone gecreëerd.

Wil je advies over asbest of wil je asbesthoudende toepassingen professioneel laten verwijderen? Neem contact op met een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf voor informatie en/of een vrijblijvende offerte.

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.