Deceuninck draagt bij tot het circulair bouwen

Gepubliceerd op 22 Februari 2019

Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties gaf Deceuninck op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee toont de specialist in pvc- en alu-oplossingen zijn klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie.

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector impliceert dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, een focus op veranderingsgericht bouwen, en optimaal ruimtegebruik. Tevens moet de levensduur van gebouwen en hun materialen worden verlengd.  

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, met gesloten grondstofkringlopen, zijn er andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit mogelijk maken. Daarom heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM de Green Deal Circulair Bouwen gelanceerd.

Deceuninck engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, producenten van bouwmaterialen, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Tot 2023 worden gezamenlijk experimenten opgezet. Zo kunnen de circulaire principes in de praktijk worden getest en knelpunten blootgelegd. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep – Proeftuin Circulair Bouwen - werken aan de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

Meer op: vlaanderen-circulair.be/gdcb