Veilig en verzekerd bouwen in België

Veilig en verzekerd bouwen in België

31/03/2023

Bouwen of verbouwen vergt een grote investering en gaat gepaard met risico's. Daarom is het belangrijk om als bouwheer of aannemer de nodige maatregelen te treffen om de investering te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen. Het afsluiten van verzekeringen is hierbij van essentieel belang. We bespreken welke verzekeringen je nodig hebt om veilig te bouwen in België. Verder hebben we het over de fiscale aftrekbaarheid van de rechtsbijstandverzekering, een verzekering die ook heel interessant is voor wie gaat bouwen.

Brandverzekering: niet toegestaan tijdens de bouw

De meeste verzekeraars staan het niet toe om een klassieke brandverzekering of woonverzekering af te sluiten als de bouw nog niet is afgerond. Dit komt omdat het risico op schade dan nog te groot is. Tijdens de bouw zijn er immers nog veel bouwactiviteiten gaande en ligt het risico op brand en andere schade hoger dan bij een volledig afgewerkte woning. Eenmaal de woning echter water- en winddicht is, is het wel aan te raden om meteen een brandverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt meer dan alleen schade door brand. Hierdoor is het een onmisbare verzekering voor elke woningeigenaar in België.

ABR-polis: bescherming tijdens de bouw

Tijdens het bouwproces is er een groot risico op schade aan de werf en aan de materialen. Om dit risico af te dekken, moet de bouwheer een ABR-polis afsluiten. ABR staat voor Alle Bouwplaats Risico's en dekt schade aan de werf en aan de materialen tijdens de bouwperiode. Een ABR-polis is een tijdelijke verzekering die afloopt wanneer de bouwwerken zijn voltooid. Nadien “moet” je een brandverzekering afsluiten.

Verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

De aannemer is wettelijk verplicht om een verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan de woning die te wijten is aan een gebrek in de constructie of aan de stabiliteit van het gebouw. Het gaat om de zogeheten tienjarige aansprakelijkheid die rust op de schouders van de aannemer (en een aantal andere actoren in de bouwsector). Als bouwheer is het altijd aan te raden om te controleren of de aannemer inderdaad zo'n verzekering heeft afgesloten.

Rechtsbijstandverzekering

Bouwgeschillen kunnen snel ontstaan en escaleren. Het is daarom aan te raden om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die deze geschillen dekt. Een rechtsbijstandverzekering biedt juridische bijstand en dekt de kosten van een advocaat in het geval van een juridisch conflict. Weet wel dat niet alle rechtsbijstandverzekeringen standaard dekking bieden voor bouwgeschillen. Vraag dit na bij de verzekeraar.

Als de rechtsbijstandverzekering aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting. De belastingvermindering voor de rechtsbijstandverzekering bedraagt 40%, maar het in te brengen bedrag is wel beperkt tot 310 euro. Dit wil zeggen dat de belastingvermindering niet meer kan bedragen dan 124 euro (inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023). De verzekeraar zal een fiscaal attest (281.63) bezorgen waarop de betaalde premies zijn weergegeven. Het bedrag van de betaalde premies, beperkt tot 310 euro, is in vak X van de belastingaangifte op te nemen. Eventuele bijkomende kosten, bijvoorbeeld rappelkosten, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering en neem je dus ook niet op in de belastingaangifte.

Veilig en verzekerd bouwen in België

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.