Vlaamse energielening hervormd!

Gepubliceerd op

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, heeft de Vlaamse regering vandaag de hervorming van de energieleningen definitief goedgekeurd. In eerste instantie wordt het leenbedrag verhoogd, de looptijd verlengd en de sociale doelgroep uitgebreid. Vanaf 2019 schroeft de Vlaamse regering de leningen terug. ‘Met de uitbreiding willen we energetische renovaties en investeringen in hernieuwbare energie een boost geven’, zegt minister Tommelein. ‘Maar vanaf 2019 concentreert de Vlaamse overheid zich volop op haar kerntaken: informeren en ontzorgen. De energiehuizen blijven wel leningen verstrekken aan de sociale doelgroep en aan wie niet bij de bank terecht kan. En tot eind 2019 aan verenigingen.’

Na de zesde staatshervorming, werd de energielening een gewestelijke in plaats van een federale bevoegdheid. Het huidige systeem is sinds 2015 in voege: Energiehuizen verstrekken vandaag goedkope leningen voor energetische renovaties en investeringen in hernieuwbare energie aan 2%. De sociale doelgroep leent renteloos en kan beroep doen op ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de werken.

De Vlaamse regering hervormt dat systeem nu, zoals in het regeerakkoord staat. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De Vlaamse overheid is geen bank. We willen ons als overheid vanaf 1 januari 2019 concentreren op onze kerntaak: kwetsbare Vlamingen leningen verschaffen, en alle anderen wegwijs maken in het Vlaamse energiebeleid.’

Verenigingen lenen aan 1%

In eerste instantie breidt de Vlaamse Regering de energieleningen uit. ‘We verlengen de afbetalingstermijn van vijf naar acht jaar. En zelfs naar tien jaar voor de sociale doelgroep. Zo verkleinen we het maandelijks af te betalen bedrag. Ten tweede verhogen we het leenbedrag van 10.000 naar 15.000 euro. Op die manier kunnen mensen in één beweging verschillende energiemaatregelen nemen. Ten derde breiden we de sociale doelgroep uit naar iedereen die geniet van het sociaal tarief van gas en elektriciteit én naar alle huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro’, aldus minister Tommelein.

Maar de belangrijkste nieuwigheid is misschien wel dat ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen tot eind 2019 energieleningen kunnen afsluiten, en dat aan 1 procent. ‘Zij kunnen niet altijd terecht bij een bank. Het is nochtans cruciaal dat ook verenigingen hun gebouwen energie-efficiënter maken’, zegt Bart Tommelein.

Extra boost

Vanaf 1 januari 2019 zullen alleen de sociale doelgroep en verenigingen nog energieleningen krijgen bij de Energiehuizen. Alle andere geïnteresseerden worden doorverwezen naar de banken. Naar aanleiding van de Klimaat- en Energietop 1 december vorig jaar, overtuigde de minister enkele banken om zelf voordelige energieleningen aan te bieden, sommige zelfs onder de 2%.

Bart Tommelein: ‘Met de hervorming zorgen we dat de overheid geen taken overneemt van de privé, maar willen we ook iedereen aanzetten tot actie. De boodschap is duidelijk: maak je woning nú energiezuiniger, investeer nú in hernieuwbare energie.’

Voor wie vanaf 2019 geen banklening krijgt, voorziet de Vlaamse regering wel een vangnet. Zij kunnen ook na 2019 nog bij de Energiehuizen terecht. De rentevoet waaraan ze kunnen lenen zal marktconform zijn en de wettelijke rente volgen.

Nieuwe rol voor Energiehuizen

De hervorming van energieleningen heeft gevolgen voor de Energiehuizen. Door het wegvallen van de 2%-leningen zullen zij vanaf januari 2019 minder om handen hebben. Ze krijgen een nieuwe rol: die van uniek loket voor energie. Ze zullen informeren, communiceren en álle Vlamingen die erom vragen ontzorgen bij hun energetische renovaties. Sommige energiehuizen bieden deze diensten nu al aan, maar vanaf 2019 behoort het tot hun basistakenpakket.

Energiehuizen die dat willen kunnen nog aanvullende diensten aanbieden tegen betaling, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij groepsaankopen, coördinatie bij een collectieve renovatie, of vernieuwende diensten waarvoor ze een projectsubsidie kunnen krijgen. ‘Ook in de toekomst zullen de Energiehuizen een belangrijke rol spelen, als uniek aanspreekpunt voor al uw vragen rond energie’, besluit minister Tommelein.