Financieel : Wat als je uiteen gaat?

22/08/2016

Een scheiding brengt heel wat met zich mee, ook financieel.  Indien je samen een woning bezit, is dit uiteraard een prioriteit om de beste oplossing te vinden. Wat echter met jullie andere leningen?  Wie moet die verder afbetalen?

De basisregel is dat jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de terugbetaling van elke lening die jullie samen aangingen, zelfs nadat jullie uit elkaar zijn gegaan. Dit betekent dat het totaalbedrag van de resterende schulden bij allebei kan worden gevorderd.

Bovendien verbiedt de wet op het consumentenkrediet* elke wijziging (bv. het leenbedrag, waarborg) aan een bestaand kredietcontract, zelfs al wordt die in gemeenschappelijk akkoord gevraagd. Dat wil zeggen dat er voor elke aanpassing een nieuw contract** moet worden opgesteld.

Lening op afbetaling

Jullie gingen samen een lening aan voor de financiering van een wagen, een nieuw interieur, een reis of nog iets anders? Dan zijn jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van deze lening.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Jullie betalen de lening samen verder af tot aan de vervaldag. Er verandert dan eigenlijk niets en jullie blijven allebei hoofdelijk aansprakelijk.
 • U kiest voor een vervroegde terugbetaling van het volledige bedrag en vraagt eventueel aan uw ex om zijn of haar deel terug te betalen. Vraag advies in uw kantoor over de procedures, voorwaarden en mogelijke kosten die hiermee gepaard gaan.
 • Jullie willen vervroegd terugbetalen, maar jullie financiën zijn daarvoor ontoereikend? Ga langs bij uw bank. In sommige gevallen kan de bank u of uw ex een nieuwe lening** toekennen.

Kredietlijn

Is er een kredietlijn gekoppeld aan uw gemeenschappelijke rekening (geoorloofde debetstanden op rekening) of aan een rekening van uw partner waarvoor u mee tekende? Jullie blijven dan allebei hoofdelijk aansprakelijk. Kijk dit allemaal dus goed na en neem de nodige maatregelen om u te beschermen.

 • Jullie hebben een gemeenschappelijke rekening met een kredietlijn. 
  U bent mee hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het opgenomen bedrag van de kredietlijn. U kunt evenwel de kredietlijn opzeggen om misbruik ervan in de toekomst te voorkomen. De gemeenschappelijke rekening kunt u eventueel behouden.
   
 • U staat borg voor een kredietlijn gekoppeld aan de rekening van uw ex-partner. 
  U bent eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het opgenomen bedrag van de kredietlijn. De enige manier om aan de aansprakelijkheid voor de toekomstige opgenomen bedragen te ontsnappen, is de waarborg opzeggen. In dat geval, mag de bank ook de kredietlijn opzeggen. Uw ex kan een nieuwe kredietlijn** openen nadat jullie officieel uit elkaar zijn. Dit geldt uiteraard ook in het omgekeerde geval, namelijk als uw ex-partner borg staat voor een kredietlijn op uw rekening of als hij of zij er mee voor tekende.

Om een kredietlijn op te zeggen, gaat u best langs bij uw bank. Zij kan u informatie geven over de mogelijkheden, voorwaarden en eventuele kosten.

Een nieuwe lening als de scheiding nog niet definitief is?

Als de scheiding nog niet definitief is uitgesproken, is bijna altijd de handtekening van beide partners noodzakelijk om een nieuwe lening af te sluiten. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Maak een afspraak in uw kantoor om uw specifieke situatie te bespreken.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank. Denk alvast na over wat u wilt doen en gebruik hierbij eventueel onze checklist. 

* Een consumentenkrediet is een krediet dat aan een consument wordt toegekend om:

 • een roerend goed te kopen (bv. een auto, een televisie)
 • een dienst te kopen (bv. de organisatie van een huwelijk)
 • diverse privé-uitgaven te betalen in het kader van een kredietlijn

** Let op, geld lenen kost ook geld.
De leningen op afbetaling en de geoorloofde debetstanden op rekening (kredietlijnen op een rekening) zijn kredieten met privédoeleinden onderworpen aan de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen en onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België en mits wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING-kredieten zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be.

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.