Enkele tips voor het huren van een woning!

Gepubliceerd op

Wil je een woning huren? Zelfs al lijkt huren vrij eenvoudig, toch zijn er heel wat zaken die je moet weten. Denk maar aan de huurwaarborg, de huurovereenkomst of de organisatie van je verhuizing.

Hoe zit het met de huurovereenkomst?

  • De huurovereenkomst wordt altijd opgesteld in 2 exemplaren. Zowel de eigenaar als de huurder moeten meerderjarig zijn en tekenen beide documenten. Als er vaste kosten zijn, zoals verwarming, onderhoud van de gemeenschappelijke delen (voor appartementen) enz., kijk dan na of ze in het contract vermeld staan.
  • Controleer altijd de duur van de huurovereenkomst. Is er geen duur vermeld, dan geldt de overeenkomst voor een periode van 9 jaar. Vaak vindt u ook overeenkomsten voor 3 jaar of minder. Let eveneens op de bepalingen voor de opzeg van de overeenkomst.
  • Check altijd de huurprijs voor u tekent. Deze kan niet zomaar worden verhoogd tijdens de duur van de overeenkomst. De verhuurder mag alleen 1 keer per jaar een indexering toepassen.

Wat met de beëindiging van de huurovereenkomst?

  • Stuur minstens 3 maanden voor het einde van de overeenkomst een aangetekende brief naar de verhuurder. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de volgende maand (bv. u stuurt de brief op 15 maart, dan begint de opzeg te lopen vanaf 1 april). Als de verhuurder de huur opzegt, moet hij of zij dat minstens 6 maanden op voorhand laten weten.
  • Wilt u voor het einde van de huurovereenkomst vertrekken? Dan moet u weten dat er specifieke regels gelden. U zult waarschijnlijk een opzegvergoeding moeten betalen die evenredig is met de resterende duur van de huurovereenkomst. Maar vaak kunt u met de verhuurder overeenkomen dat de vergoeding wegvalt of kleiner is als u alleen of samen met hem of haar een nieuwe huurder vindt.
  • Wordt de overeenkomst niet opgezegd of hebt u de huurwoning niet verlaten op het einde van de overeenkomst? Dan wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

Wat is een huurwaarborg en waarop moet u letten?

Een huurwaarborg is een geldsom die een vergoeding garandeert aan de eigenaar als zijn of haar woning beschadigd raakt. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • een bankgarantie: de bank stelt zicht garant en de huurder betaalt de waarborg in maandelijkse schijven terug aan de bank. In dat geval bedraagt de waarborg maximaal 3 maanden huur.
  • een geblokkeerde (spaar)rekening op naam van de huurder: maximaal 2 maanden huur. Dit is de beste situatie voor beide partijen. Om de borg vrij te geven is de handtekening van de huurder en de verhuurder nodig.

Weiger om de huurwaarborg op een rekening van de eigenaar te storten of hem het geld in cash te geven.

Onderhoud van een huurwoning: wie betaalt wat?

De wet bepaalt dat de eigenaar instaat voor grote onderhoudswerken en reparaties (bv. leidingen vervangen, het dak herstellen …). De huurder moet de woning onderhouden en kleine reparaties doen die voortvloeien uit het normale gebruik van de woning, (bv. de verwarmingsketel onderhouden, de dakgoot reinigen …).

Zijn er verplichte verzekeringen?

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en de kosten kunnen al snel oplopen. Het is ook mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van de schade veroorzaakt door iemand die bij u woont.

De eigenaar van uw huurwoning is zeker verplicht om bepaalde verzekeringen af te sluiten. U doet er echter ook goed aan om ervoor te zorgen dat u en iedereen die onder uw dak woont, beschermd is. Vergeet niet uw eigen verzekeringen af te sluiten. Nu u niet meer in het ouderlijke huis woont, valt u ook niet meer onder de verzekeringen van uw ouders. Uw verhuizing is wellicht de ideale gelegenheid om na te gaan welke verzekeringen u nodig hebt.

Meer tips om vlot te verhuizen!