Besparen dankzij lastenverlaging voor ploegenarbeid? Ontdek de voorwaarden en aandachtspunten.

20/06/2024

Dankzij een lastenverlaging voor ploegenarbeid kunnen bouwbedrijven flink besparen op werknemers die samen actief zijn op de werven. In 2024 bedraagt deze verlaging 18% op de totale bruto-belastbare lonen van ploegarbeiders. Deze regeling geldt ook voor andere sectoren die werken in onroerende staat uitvoeren, zoals het plaatsen van ramen en deuren, parket, trappen, keukens, inbouwkasten en interieurinrichting. Ontdek de voorwaarden om van de lastenverlaging te profiteren, of bekijk deze video van Bouwunie voor een snelle update. 

Nieuwe definitie van ploegenarbeid

De lastenverlaging verhoogt jouw concurrentiekracht ten opzichte van goedkopere buitenlandse bedrijven. Om in aanmerking te komen voor de lastenverlaging, moet een ploeg voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De ploeg moet bestaan uit minstens 2 personen.
 • De werknemers moeten hetzelfde of complementair werk doen. (inhoud én omvang)

Studenten en leerlingen in duaal leren tellen niet mee als ploeg. Eén student en één arbeider vormen dus geen ploeg. Maar als een student werkt in een ploeg van ten minste 2 arbeiders én het uurloon voldoet aan de loonvoorwaarde, kan ook voor de student van het voordeel geprofiteerd worden.

Werken in onroerende staat

De lastenverlaging geldt voor werkzaamheden die volgens de btw-wetgeving als werken in onroerende staat worden beschouwd.

Dit houdt dus in dat de lastenverlaging niet beperkt is tot de bouwsector, maar ook kan toegepast worden door bedrijven in andere sectoren die werken in onroerende staat uitvoeren, bv. het plaatsen van ramen en deuren, parket, trappen, keukens, inbouwkasten en interieurinrichting. Arbeiders die uitsluitend in een atelier werken, zijn uitgesloten.

Loon- en werfvoorwaarde

Naast de nieuwe definitie van ploegenarbeid en werken in onroerende staat, gelden nog twee extra voorwaarden:

 1. Het brutoloon van de arbeider moet in 2024 minstens 16,67 euro per uur bedragen.
 2. Het voordeel geldt alleen als de werknemers in ploegverband op locatie werken, zoals op werven.

De 1/3e voorwaarde

De vrijstelling geldt alleen voor de volledige maandlonen van arbeiders die in de betreffende maand minstens 1/3e van de tijd in ploeg op een werf hebben gewerkt. Dan geldt de lastenverlaging voor de gehele belastbare bezoldiging van die maand

Schorsingen waarbij het loon geheel of gedeeltelijk ten laste van de werkgever blijft (zoals gewaarborgd loon, vakantie en klein verlet) tellen ook mee.

Voor wie is het voordeel en hoeveel bedraagt het?

Het voordeel komt volledig ten goede aan de werkgever via vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De vermindering bedraagt vanaf 2020 18%. Dit percentage wordt toegepast op de totale som van de bruto-belastbare lonen, na aftrek van de werknemersbijdrage (RSZ). Het voordeel wordt via de periodieke aangifte voor de bedrijfsvoorheffing toegekend.

Vergeet je RSZ-werfmelding (30bis) niet

Bedrijven die hun RSZ-verplichtingen niet naleven, komen niet langer in aanmerking voor de lastenverlaging. Als bouwbedrijf mag je de 'aangifte der werken' (werfmelding - 30bis) niet vergeten, anders riskeer je boetes en verlies van de lastenverlaging.

Vrijstelling van de werfmelding geldt als:

 • Je geen onderaannemers inschakelt en het totale bedrag (exclusief btw) lager is dan 30.000 euro.
 • Of je slechts één onderaannemer inschakelt en het totale bedrag (exclusief btw) lager is dan 5.000 euro.

Hoe bewijs ik dat ik voldoe aan de voorwaarden?

Houd een gedetailleerde lijst bij met gegevens per werknemer, zoals:

 • Identiteit en aantal uren ploegenarbeid.
 • Totaal aantal gewerkte uren.
 • Aantal uren schorsing van de arbeidsovereenkomst als kan worden aangetoond dat de werknemer werken in onroerende staat op locatie zou hebben gedaan.
 • Locatie van de werven.
 • Bedrag van de belastbare bezoldigingen en ingehouden bedrijfsvoorheffing.
 • Bruto uurloon.

Zorg dat je deze gegevens maandelijks bijhoudt en beschikbaar hebt bij een eventuele controle. Ze hoeven niet ingediend te worden.

Bekijk hier de video waarin Bouwunie-adviseur Twain De Hondt alles uitlegt over de lastenverlaging bij ploegenarbeid. Bij vragen kan je hem contacteren via twain.dehondt@bouwunie.be of het nummer 02 588 11 00.

Bouwunie biedt uitgebreide ondersteuning aan bouwbedrijven, waaronder advies over sociale wetgeving, hulp bij administratieve verplichtingen en meer. Ontdek hier de voordelen van een lidmaatschap bij Bouwunie en kom exclusieve ledenkortingen op het spoor.

In samenwerking met Bouwunie

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.