(Ver)bouw- of woonlening: welke uitgaven mag je ermee financieren?

Gepubliceerd op 18 September 2020

Wie op zoek is naar een lening voor een (ver)bouw- of woonproject ontdekt algauw dat er diverse soorten bestaan. Naast het hypothecair krediet is er ook de renovatielening, de eco-renovatielening en het overbruggingskrediet. Welke lening past het best bij jou? En wat zijn de beperkingen? Je ontdekt het zo.

De hypothecaire lening

Wil je bouwgrond kopen, een woning kopen of bouwen? Dan is het hypothecair krediet een interessante leenformule. Maar ook als je ingrijpende werken gaat doen en je een groot bedrag wilt lenen, kan een hypothecaire lening voordelig zijn. De looptijd is lang, bovendien kan je kiezen tussen een vaste of variabele rente. Doorgaans liggen de tarieven lager dan voor een renovatielening. Het maximumbedrag dat je kan ontlenen, is afhankelijk van je project en van je terugbetalingscapaciteit. Het minimumbedrag is 5.000 euro. 

Een hypothecaire lening of woonlening verschaft je het nodige geld om een stuk grond of een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Je kan deze lening ook gebruiken voor de terugbetaling van een bestaand hypothecair krediet. Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden, neem je contact op met je bank.

De renovatielening

Plannen voor een nieuwe keuken, een zwembad, een ingerichte tuin? Om dergelijke verbouwingen te financieren, kan je een renovatielening nemen. De toekenning van deze lening op afbetaling gaat snel en je moet er niet voor naar de notaris. Offertes en facturen van de renovatiewerken volstaan om je aanvraag te onderbouwen. Men bepaalt het tarief op basis van het ontleende bedrag en je terugbetalingstermijn. Die terugbetalingstermijn is afhankelijk van het bedrag dat je leent en je terugbetalingscapaciteit. De rentevoet blijft dezelfde tijdens de hele looptijd van je lening.

Welke uitgaven kan je financieren met een renovatielening?

Je kan een renovatielening gebruiken voor verbouwingswerken aan een bestaande woning, denk aan het vernieuwen van het dak, het vervangen van de keuken, het herinrichten van de badkamer, het aanleggen van de tuin, zwembad en vijver, het bouwen van een veranda, het aanbouwen van een garage aan het huis, het uitbreken van muren, het bijbouwen van een verdieping, het uitbouwen van het dak en afbraakwerken. Daarnaast kan een renovatielening dienen voor verbeteringswerken aan een bestaande woning, bijvoorbeeld schilderwerken, dakwerken, het plaatsen van de vloer, isolatie, het plaatsen van dakvensters, elektriciteit, loodgieterij, verwarming, een verwarmingsketel, ramen, deuren en pleisterwerken. Benieuwd of je jouw geplande werken met een renovatielening kan financieren? 

De renovatielening is een lening op afbetaling voor privédoeleinden waarmee kan lenen om verbeteringswerken en verbouwingen aan een bestaande woning te financieren. Je leent het nodige geld voor je werkzaamheden volledig of gedeeltelijk. De bank stort op basis van je voorgelegde facturen het bedrag op je zichtrekening. Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden, neem je contact op met je bank. 

De eco-renovatielening

Met slimme renovaties kan je jouw woning een pak duurzamer maken. Wil je energiebesparende werken laten doen, denk aan het plaatsen van zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp, dan is de eco-renovatielening je op het lijf geschreven. Het tarief voor de eco-renovatielening ligt lager dan het tarief dat voor andere renovatiewerken wordt aangerekend. 

Welke uitgaven kan je financieren met een eco-renovatielening?

  1. Vervanging van een oude verwarmingsketel
  2. Onderhoud van een verwarmingsketel
  3. Installatie van een verwarmingssysteem op zonne-energie
  4. Plaatsing van zonnecelpanelen voor de omzetting van zonne-energie in elektrische energie
  5. Installatie van elke andere voorziening voor de opwekking van geothermische energie
  6. Installatie van een lucht-water warmtepomp om energie te besparen
  7. Installatie van dubbele beglazing
  8. Isolatie van een dak, een vloer en muren
  9. Installatie van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakelaar
  10. Energie-audit van de woning

De eco-renovatielening is bestemd voor de financiering van een of meerdere van bovenstaande uitgaven. Je zal een finale factuur moeten voorleggen.

Wat is het voordeligst: een renovatielening of een hypothecaire lening?
Dat hangt af van je persoonlijke situatie en behoeften. Met een hypothecaire lening kan je grotere bedragen lenen tegen competitieve rentevoeten en geniet je mogelijk belastingvermindering. Je moet wel rekening houden met extra kosten, zoals de registratierechten, de notariskosten en de schuldsaldoverzekering. De renovatielening is dan weer ideaal om makkelijk je renovatiewerken te financieren tegen een gegarandeerde vaste intrestvoet en zonder bijkomende kosten.

ls het afgeloste bedrag van je bestaande hypotheeklening groot genoeg  om je renovatiewerken te financieren, dan kan je dit bedrag lenen via een heropname onder je huidige kredietovereenkomst. Men spreekt van een heropname, omdat je een deel van je terugbetaalde kapitaal opnieuw opneemt. Voor grotere bedragen is dit systeem vaak interessanter. Je moet dan wel al een deel van de lopende hypothecaire lening hebben afbetaald en voldoende terugbetaalcapaciteit hebben om extra te lenen.

Het overbruggingskrediet

Stel: je wil een huis kopen of bouwen en je wil het financieren met de opbrengst van de verkoop van een ander goed, maar je kent de precieze datum van de verkoop niet. Met een overbruggingskrediet kan je van start zonder de verkoop van je woning af te wachten. Je bepaalt zelf de looptijd van het krediet (vanaf 3 maanden tot maximum 12 maanden). Tijdens de looptijd van het krediet betaal je maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks alleen de intresten op het volledige kredietbedrag. Op de datum waarop het onroerend goed wordt verkocht, betaal je het krediet in één keer terug. De rentevoet ligt vast tijdens de hele looptijd. Laat je zeker adviseren door een kredietspecialist.

Het overbruggingskrediet is bedoeld voor particulieren die een onroerend goed (zoals een appartement of huis) willen kopen of bouwen dat overwegend voor privégebruik bestemd is. Deze lening laat je toe om een nieuwe woning te kopen zonder de verkoop van je huidige woning te moeten afwachten.