Hypothecaire lening: op naam zetten van één of beide partners?

Gepubliceerd op 04 Juni 2020

Je hebt een bouwgrond of woning op het oog, maar om die te kunnen kopen heb je een lening nodig. Ga je de hypotheeklening alleen aan, of met z’n tweeën als koppel? Ontdek de voor- en nadelen per scenario en laat je adviseren over een lening op maat.

Een lening aangaan als koppel: de voordelen

Wanneer jullie samen een lening aanvragen bij de bank, zijn jullie beiden verantwoordelijk voor de afbetaling. De bank heeft dan een dubbele garantie dat ze haar geld terugkrijgt. Daarom raakt een gezamenlijke aanvraag voor een lening doorgaans vlotter goedgekeurd. Raakt één van jullie z’n werk kwijt, dan kan de ander voor de maandelijkse aflossing zorgen. Zijn jullie getrouwd of wettelijk samenwonend, dan zijn jullie beiden beschermd. De woning kan dan niet verkocht of gehypothekeerd worden zonder de toestemming van jullie beiden. 

Een lening aangaan als koppel: de nadelen

De keerzijde van de medaille: stel dat een van jullie besluit om weg te gaan, dan staat de ander in voor de terugbetaling van het volledige krediet. De ‘hoofdelijke gehoudenheid’ houdt in dat jullie beiden verplicht zijn tot het terugbetalen van het totale bedrag van de schuld en daarvoor afzonderlijk vervolgd kunnen worden.

Op je eentje een lening aangaan: de voordelen

Als je als single een lening aangaat bij de bank, moet je je geen zorgen maken over een onverantwoordelijke partner. Je hoeft ook geen rekening te houden met zijn of haar financiële mogelijkheden en wensen. Jij zet je handtekening onder het contract, en jij beslist. 

Op je eentje een lening aangaan: de nadelen

Als single ben jij verantwoordelijk voor de terugbetaling, waardoor de bank wat meer risico loopt dan wanneer jullie als koppel een lening aangaan. Dat kan meespelen bij de goedkeuring van je kredietaanvraag. Omdat het risico voor de bank iets hoger ligt, kan ook de rentevoet hoger zijn. Veel hangt af van je dossier: heb je een vast inkomen? Kom je vlot rond? Is je eigen inbreng hoog? Dat zijn factoren die in je voordeel kunnen spelen.

Niet getrouwd, maar toch samen lenen

Jullie zijn niet gehuwd maar willen samen lenen voor de bouw of de aankoop van een woning? Dat kan. Het maakt daarbij niet uit of jullie feitelijk of wettelijk samenwonen. Wonen jullie samen of zijn jullie getrouwd met scheiding van goederen? Dan kan de notaris een beding van aanwas, ook wel tontine, in de koopakte opnemen. Als een van jullie beiden zou overlijden, zorgt deze clausule ervoor dat de woning (of het vruchtgebruik ervan) automatisch naar de andere partner gaat. De langstlevende krijgt de woning dus niet via erfenis, maar op een contractuele basis. De erfgenamen kunnen hun erfrechtelijke reserve niet inroepen tegen de langstlevende partner.

Extra bescherming dankzij de schuldsaldoverzekering

Als je een woonlening afsluit, is het belangrijk om even stil te staan bij wat er gebeurt als een van jullie zou overlijden. Wordt het dan lastig om met één loon de lening en de vaste kosten af te betalen? Met een schuldsaldoverzekering kun je je hiertegen beschermen. Afhankelijk van de gekozen formule, zal de verzekeringsmaatschappij het aandeel van de overledene dan geheel of gedeeltelijk verder afbetalen tot het einde van de looptijd van de lening.