Hoeveel van mijn inkomen mag ik besteden aan een woonlening?

Gepubliceerd op 02 July 2020

Besteed niet meer dan een derde van je inkomen aan de afbetaling van je woonlening, het is een vaak gehoord advies. Maar is dit nog wel actueel? Hoeveel van je inkomen mag je besteden aan je lening, en is dat leefbaar? We zochten het voor je uit.

Verschil van situatie tot situatie

Spendeer niet meer dan een derde van het inkomen aan de afbetaling van de hypothecaire lening. Het is een vuistregel, maar geen wettelijke richtlijn of maximumgrens waar je je als consument aan moet houden. Voor sommige gezinnen is het geen goed idee om meer te besteden dan die 30 procent, terwijl andere gerust de helft van hun inkomen kunnen besteden aan de afbetaling van hun lening. Welk deel van het inkomen voor jullie haalbaar is om maandelijks af te betalen, hangt af van jullie terugbetalingscapaciteit. 

Soepeler voor hoge inkomens

Heb je een hoog inkomen, dan zullen banken je doorgaans sneller een lening met een hogere verhouding tussen de schuldaflossing en het inkomen toestaan. Vaste kosten zoals elektriciteit, water en telecom wegen relatief gezien zwaarder door bij een laag inkomen. Bij een gezinsinkomen van 2.500 euro vertegenwoordigen de vaste kosten procentueel een veel groter aandeel dan bij een gezinsinkomen van 5.000 euro. In dat laatste geval kan er makkelijker 2.500 euro naar de lening gaan, tenzij je veel extra kosten maakt. 

Het gezinsinkomen = meer dan jullie nettoloon

Heb je een vast loon, dan is een bank doorgaans sneller bereid om je een grotere som geld te lenen dan wanneer je geen vast inkomen hebt. Heeft ook je partner een vaste job, dan is dat een extra voordeel. Maar het gezinsinkomen is meer dan louter jullie maandelijkse nettoloon. Banken houden ook rekening met je vakantiegeld en eindejaarspremies. Ook andere soorten van inkomen, zoals huurinkomsten of dividenduitkeringen, horen bij het gezinsinkomen. Alleen de kinderbijslag telt niet mee.

Hoeveel van je loon besteden aan je lening?

Hoeveel kun je maandelijks aan je particuliere woonlening besteden? Je houdt best een derde van je netto-inkomen opzij om je lening af te betalen. Hou ook rekening met je andere inkomsten, bijvoorbeeld huurinkomsten. Verschillen je inkomsten per maand? Tel dan de inkomens van één jaar op en neem het gemiddelde.

Hoeveel nodig om van te leven?

Hoeveel heb je per maand nodig om van te leven? Daarvoor breng je eerst je huidige vaste kosten gedetailleerd in kaart. Verder moet je ook rekening houden met je levensonderhoud. Goed om te weten: een alleenstaande in België heeft maandelijks ongeveer 970 euro nodig om rond te komen. Voor koppels is de richtlijn zo'n 1.200 euro. Voorzie daarnaast een marge voor onverwachte financiële uitgaven en trek eventueel een bedrag uit om te blijven (pensioen)sparen. Met het bedrag dat daarna overblijft kun je je lening betalen. 

Welk bedrag lenen? Kijk naar je terugbetalingscapaciteit.

Wanneer je een lening aangaat, bekijk je het totale bedrag dat je wil lenen best in functie van je maandelijkse terugbetalingscapaciteit. We illustreren dit even met een voorbeeld. Stel, je neemt een lening met vaste rentevoet (2%) op een looptijd van 20 jaar. Met een maandelijkse afbetaling van 1.010 euro kun je 200.000 euro lenen. Met een maandelijkse afbetaling van 1.515 euro kun je tot 300.000 euro lenen. En kun je maandelijks 2.020 euro missen, dan kun je zelfs tot 400.000 euro gaan.

Vergeet de extra kosten niet

Let wel: wanneer je een bedrag van 400.000 euro leent, wil dat niet zeggen dat je sowieso een woning van 400.000 euro kunt kopen. Bovenop de aankoopprijs van een woning zijn er nog extra kosten te betalen, zoals registratiebelasting en notariskosten. Voor een aankoop van 400.000 euro lopen die op tot ongeveer 32.446 euro. Ontdek hier een inschatting van de aankoopkosten voor jouw project

Welk percentage van het totaalbedrag lenen? 

De bank moet weten welk percentage van het totaalbedrag je wil lenen. Hoe meer je zelf kunt betalen, hoe groter de kans dat de bank het resterende bedrag zal uitlenen. We illustreren dit met een voorbeeld. Kost het huis dat je wil kopen 280.000 euro en kun je 140.000 euro zelf betalen, dan is de kans groter dat je 140.000 euro kunt lenen dan wanneer iemand datzelfde bedrag vraagt voor een huis van 200.000 euro. Met meer eigen middelen om in te brengen, is de kans ook groter dat de bank je een interessantere rentevoet biedt. Een adviseur zal je doorgaans aanraden om toch 20% van je huis met eigen kapitaal te betalen. Meer dan 80% van het bedrag lenen is tegenwoordig moeilijk.

90% van de waarde van je woning, met uitzonderingen

Sinds 1 januari 2020 mag je maximaal nog tot 90% van de waarde van de woning lenen. Dat heeft de Nationale Bank van België (NBB) zo bepaald. Als je een woning wil kopen of een hypotheeklening wil aangaan ben je dus verplicht om een eigen inbreng te hebben. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Banken mogen voor 35% van hun leningen boven de grens van 90% gaan. Voor 5% zelfs boven de grens van 100%. Bij het beoordelen van de regel kijkt de Nationale Bank immers naar de volledige hypotheekportefeuille van de banken. 

Welk deel van het inkomen voor jullie haalbaar is om maandelijks af te betalen, hangt af van jullie terugbetalingscapaciteit.