Bouwsector boomt al 2 jaar op rij: voor 7,2 miljard euro toegekende bouwhypotheekleningen in 2019

Gepubliceerd op 04 March 2020

De afgelopen twee jaar waren uitzonderlijk voor de bouwsector. Die groeit vier keer zo snel als de rest van de economie. Dat heeft vooral te maken met de 7,2 miljard euro aan geregistreerde bouwhypotheekleningen in 2019. Ontdek meer trends en kerncijfers uit de studie ING Focus Real Estate en werp een blik in de toekomst.  

Recordaantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen

Batibouw 2020 opent zijn deuren in een context van hoogconjunctuur voor de bouwsector dankzij de lage rente. Zo zijn in 2019 bijna 57.000 bouwvergunningen voor nieuwe woningen toegekend. Dat recordcijfer is te verklaren door de sterke vraag die in Vlaanderen is ontstaan na het verdwijnen van de woonbonus op 1 januari 2020. Opvallend: er zijn duidelijke regionale verschillen. Zo is Vlaanderen is koploper wat betreft het aantal toegekende bouwvergunningen voor nieuwe gebouwen en appartementen.

Voor meer dan 5,5 miljard euro aan woonkredieten in 2019

Zoveel toegekende bouwvergunningen, geen wonder dat er veel vraag was naar kredieten. Zelfs als we rekening houden met de impact van een uitzonderlijk vierde kwartaal als gevolg van het verdwijnen van de woonbonus in Vlaanderen, dan nog overschrijdt het krediet voor nieuwbouw in 2019 de grens van 5,5 miljard euro. Dit gaat gepaard met de opkomst van veel nieuwe banen: in 2019 waren er bijna 2.800 extra zelfstandigen in de bouwsector. Men verwacht dat deze trends zich in 2020 zullen voortzetten.

Bouwvergunningen voor appartementen in 2020: een prognose

Specifiek met betrekking tot de appartementen worden in 2020 zo’n 25.000 bouwvergunningen verwacht in Vlaanderen. Dit cijfer is liefst 25% hoger dan in het vorige decennium. In Wallonië zal het tempo van 6.000 vergunningen vermoedelijk aanhouden. Dat aantal is slechts iets hoger dan in de periode voor de lage rente. In Brussel kan het zijn dat het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwappartementen niet de drempel van de 1400 vergunningen haalt in 2019. De moeilijkheden om een vergunning te krijgen en de schaarse terreinen vormen meer dan ooit een uitdaging voor de hoofdstad om het woonaanbod uit te breiden, zeker nu er 30.000 nieuwe gezinnen verwacht worden in de komende tien jaar.

Groenere, slimmere en kleinere gebouwen

Je merkt het, de studie ING Focus Real Estate van ING* waarbij de economen de bouwsector hebben geanalyseerd levert interessante cijfers op. Het rapport is nu beschikbaar voor het grote publiek naar aanleiding van Batibouw. Het belicht ook de te verwachten bouwtrends op lange termijn, waaronder: 

  • Slimme huizen: de interesse van de consument voor smart homes is sterk aan het groeien. Er wordt verwacht dat we meer en meer voor ‘smart homes’ zullen kiezen, omdat die het comfort voor de bewoners verhogen door tal van innovaties.
  • Kleiner wonen: meer dan de helft van de Belgen buiten de stadscentra zegt bereid te zijn hun woonruimte te verkleinen om dichter bij de stadscentra te wonen.
  • Circulair bouwen: innovaties maken het al mogelijk om op een meer circulaire manier te bouwen, maar dit thema heeft nog een hele weg af te leggen: meer dan de helft van de vastgoedprofessionals weet niet precies wat het betekent.

Graag meer info? Download hier het volledige rapport van ING Real Estate.

ING, thuis in hypotheekleningen

Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement, zijn vaak grote bedragen gemoeid ... Een hypothecair krediet met onroerende bestemming verschaft je het nodige geld om een stuk grond of een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. 

*De publicatie ‘ING Focus - Belgian Real Estate’ analyseert op geregelde tijdstippen de Belgische vastgoedmarkt en brengt deze in verband met andere economische indicatoren.