Hypothecair krediet op maat

Gepubliceerd op 11 November 2014
Bespreking van de hypotheek

Als je een bouwgrond of een woning aankoopt, bouwt of renoveert, kun je een hypothecaire lening afsluiten. Er bestaan tal van formules, zodat je vast en zeker een krediet op maat vindt.

Looptijd

De looptijd van het hypothecaire krediet is meestal drie tot dertig jaar. In die periode betaal je normaal gezien zowel kapitaal als rente terug. Hoe langer de looptijd, hoe lager de maandelijkse terugbetalingen. Je betaalt dan in totaal wel meer rente. Bij sommige banken kun je ook terecht voor een woonkrediet waarbij je elke maand alleen rente terugbetaalt.

Aflossingsplan                                        

Je kunt kiezen tussen verschillende typen van a?ossingsplan- nen: een vast bedrag per maand, een afnemend bedrag per maand, maandelijks een steeds hoger bedrag of maandelijks alleen rente met een eenmalige terugbetaling van kapitaal.

Je betaalt maandelijks een vast bedrag terug

In het maandelijkse vaste bedrag zit een deel rente en een deel kapitaal. Aan het begin van de looptijd betaal je meer rente dan kapitaal terug, aan het einde is dat net andersom. De meeste mensen kiezen voor deze oplossing.

Je betaalt maandelijks hetzelfde bedrag aan kapitaal terug

Dit bedrag bestaat uit een vast deel kapitaal en een deel rente dat elke maand vermindert. Je terugbetaling per maand neemt dan ook geleidelijk af. Het  voordeel  van  dit  a?ossingsplan  is dat je minder rente betaalt. Het nadeel is dat je in het begin met de hoogste maandelijkse  terugbetalingen  zit.  Dat  is  net de periode waarin je vaak te maken krijgt met allerlei extra kosten voor de afwerking en de inrichting van je woning.

Je betaalt maandelijks een steeds hoger bedrag terug

Je start bij deze formule met een lagere kredietlast, die maand na maand toeneemt met een vast bedrag. Die maandelijkse stijging wordt vooraf procentueel bepaald. Je kunt kiezen uit 1, 1,50 of 2 procent. Met de progressieve maandelijkse te- rugbetalingen kun je de kredietlast afstemmen op de evolutie van de in?atie en op je inkomen, dat in principe elk jaar stijgt. Bovendien kan dit a?ossingsplan ook ?scaal interessant zijn

Je betaalt het kapitaal eenmalig terug

Bij een krediet met een eenmalige terugbetaling van kapitaal betaal je tijdens de looptijd elke maand rente. Het kapitaal betaal je volledig terug op de eindvervaldag. De looptijd van zo’n a?ossingsplan kan variëren van drie maanden tot twintig jaar. Als je bijvoorbeeld over twee jaar een ?inke geldsom verwacht door de uitkering van een belegging, maar voordien al een woning wilt kopen of bouwen, dan is dit hypothecaire krediet de ideale oplossing.

Je wilt een tijdelijke vrijstelling van kapitaalaflossingen

Is de terugbetaling van je hypothecaire lening al gestart, terwijl je woning wordt gebouwd en je nog een huurwoning betrekt? In dat geval kun je een tijdlang uitstel van terugbetaling van kapitaal vragen. Tijdens die periode betaal je enkel rente.

Je wilt een overbruggingskrediet

Ga je de aankoop of de bouw  van  je  nieuwe  woning  geheel of gedeeltelijk ?nancieren met de verkoop van je huidige woning? Zolang die woning nog niet is verkocht, kan een overbruggingskrediet een interessante optie zijn. Bij deze speciale kredietformule met eenmalige terugbetaling van kapitaal op de eindvervaldag kun je kiezen tussen een maandelijkse rentebetaling of een betaling van de rente en het kapitaal op het einde van de looptijd.

Rentevoet

De rentevoet hangt sterk af van je  keuze  voor  een  vaste  of een variabele rentevoet.  Welke  van  de  twee  het  voordeligst is, wordt bepaald door de renteontwikkeling op de markt en die  kan  helaas  niemand  voorspellen.

Je kiest voor een vaste rentevoet gedurende de volledige looptijd

De rentevoet blijft gedurende de volledige looptijd van de hypothecaire lening dezelfde. Je ondervindt geen nadeel van rentestijgingen, maar kunt ook niet pro?teren van  rentedalin- gen. Een vaste rentevoet is de beste keuze als je volledige zekerheid wilt of als je denkt dat de rente ongeveer op haar laagste  punt  staat.

Je kiest voor een jaarlijkse, driejaarlijkse of vijfjaarlijkse renteherziening

Bij een variabele rentevoet wordt de rentevoet na een bepaalde periode herzien. De nieuwe rente kan stijgen of dalen. De hoogte van de rentevoet is afhankelijk van hoe dikwijls de rente wijzigt tijdens de looptijd. Hoe vaker dat gebeurt, hoe lager de rentevoet waarmee het krediet van start gaat.

Je kiest voor een vaste rentevoet gedurende de eerste tien of twintig jaar

Met deze formule combineer je het voordeel van een variabele (lagere) rentevoet met dat van een vaste rentevoet (zekerheid). De terugbetalingen blijven de eerste tien of twintig jaar van het krediet ongewijzigd. Daarna wordt de rentevoet om de vijf jaar aangepast. Zo ben je beschermd tegen mogelijke rentestijgingen in de eerste periode van je hypothecaire krediet.