Wat is het S-peil?

Gepubliceerd op 18 September 2019

Eén van de belangrijke graadmeters voor de energiezuinigheid van je woning is het S-peil. Wat is het en wat betekent dit voor je woning?

Dag K-peil, hallo S-peil

Je herinnert je misschien nog het K-peil? Die maatstaf gaf de globale warmte-isolatie van een gebouw weer. Het hield daarvoor rekening met onder andere de isolatie, de compactheid van je woning en en de bouwknopen. Sinds 2018 vervangt het S-peil het K-peil en de netto-energiebehoefte die berekend werd bij oude bouwaanvragen.

Wat is het S-peil?

Het S-peil of schilpeil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Hiermee worden alle energetische kenmerken van de schil, zowel de winsten als de verliezen samengevat in één getal. Het peil vertelt je iets over de vormefficiëntie van je woning, de kwaliteit van de gebouwschil en de energiebehoefte. Is de schil bestand tegen koude in de winter en beschermt tegen de zonnewarmte in de zomer? Hoe lager het S-peil, hoe minder energie er nodig is om de temperatuur binnen op peil te houden.

Parameters voor een laag S-peil

Er zijn een aantal parameters die cruciaal zijn voor het behalen van een laag S-peil. Zo spelen de kwaliteit en dikte van isolatie, de luchtdichtheid, de grootte van je woning, haar oriëntatie, het type beglazing en de vormefficiëntie van je woning een rol. Een open bebouwing is bijvoorbeeld minder vormefficiënt dan een halfopen of gesloten bebouwing. Bouw je compacter, dan heb je vaak ook een lager S-peil.

Per wooneenheid

Woon je in een appartementsblok? Dan geldt het S-peil voor elke wooneenheid apart en dus niet voor het volledige appartementsgebouw.

Strenger S-peil in 2021?

Voor nieuwbouw wordt er rekening gehouden. met de energie-efficiëntie van de gebouwschil. De Vlaamse regering denkt eraan om het S-peil op 1 januari 2021 te verlagen van 31 naar 28. Of dat ook haalbaar is, is maar de vraag. Voor sommige vrijstaande huizen wordt het moeilijk deze norm te halen. En door nieuwbouwwoningen nog beter te isoleren gaat de prijs mogelijk de hoogte ingaan. Een denkoefening voor de nieuwe regering. Wordt gegarandeerd vervolgd.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan