Warmtepompen en zonneboilers gaan zwaarder doorrekenen bij de berekening van het E-peil

Gepubliceerd op 15 September 2017
zonneboiler
Zonneboiler nog altijd hot
Horizontaal captanienet

Het voorstel om de rekenmethodiek 'Energieprestatie en Binnenklimaat' (EPB)te optimaliseren door Vlaams minister van Energie Bart Tommelein werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd.  Zonneboilers & warmtepompen zullen hierdoor meer meetellen zodat gebouwen een gunstiger, en dus lager E-peil zullen bekomen.  Volgens minister Tommelein zijn tot nu toe 'Warmtepompen en zonneboilers onterecht minder aantrekkelijk omdat ze onvoldoende verrekend werden in de EPB-scores'. Dat wordt nu rechtgezet aldus Tommelein.

Wie een nieuwe woning bouwt of een grondige energetische renovatie plant, moet voldoen aan voorwaarden met betrekking tot ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’, kortweg EPB. Het EPB wordt berekend aan de hand van de thermische isolatie, de ventilatie en de energieprestatie van een woning of ander gebouw. De energieprestatie is de optelsom van de netto energiebehoefte van een gebouw en de hoeveelheid hernieuwbare energie, en wordt uitgedrukt in het E-peil.

Voor het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie wegen bijvoorbeeld zonnepanelen tot nu toe veel zwaarder door dan warmtepompen en zonneboilers. Dat maakt deze laatste technologieën minder aantrekkelijk. ‘Elke vorm van hernieuwbare energie moet meetellen voor een lager E-peil. Daarom passen we de rekenmethode aan, waardoor ook de hernieuwbare energie uit warmtepompen en zonneboilers correct naar waarde wordt geschat’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.  

Tussenstap naar globale herziening EPB-regelgeving

Binnenkort wordt de EPB-software aangepast. De nieuwe rekenmethode gaat vanaf 1 januari 2018 van start. De huidige EPB-regelgeving bestaat sinds 1 januari 2006. De correcties aan de rekenmethode vormen een tussenstap. Tegelijkertijd werkt minister Tommelein volop aan een globale herziening van de EPB-regelgeving.  

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan