Hoe integreer je hernieuwbare energie in je nieuwbouwproject?

Het is niet altijd even makkelijk om hernieuwbare energieoplossingen te integreren in een nieuwbouw. Sinds 1 januari 2014 is het nochthans verplicht om hernieuwbare energie te voorzien! Weet jij hoe je een zonneboiler, zonnepaneler of een warmtepomp in je project moet integreren?  Lees er hier alles over!

Hernieuwbare energie, wat houdt dit in?

Onder hernieuwbare energie verstaan we alle energie die geen extra C02 in de lucht uitstoot. Wanneer een boom wordt omgehakt en gebruikt wordt om een houtkachel aan te steken, is dit hernieuwbaar. Dit komt doordat geen extra C02 wordt uitgestoten, want het hout bevindt zich niet meer in een C02 cyclus. Natuurlijk heerst er een vraagteken bij hout, omdat de verbranding extra rookgassen uitstoot. Toch is het hernieuwbaar en duurzamer dan te werken met fossiele brandstoffen. Daarbij dient er per afgezaagde boom 2 nieuwe bomen geplant te worden, waardoor deze niet uitputbaar zijn. Naast hout is de energie die gehaald wordt uit de grond, zon, wind en waterkracht, ook hernieuwbaar. Want deze hebben geen uitstoot.

Fossiele brandstoffen zijn niet hernieuwbaar, omdat deze ontstaan doordat C02 onder bepaalde druk in de grond werd omgevormd in fossiele brandstof. Door verbranding van deze fossiele brandstoffen komt C02 vrij, bovendien veroorzaken ze extra vervuiling. Veruit de meeste energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Deze brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, bovendien veroorzaken ze de nodige vervuiling en zijn ze uitputbaar.

Het huidige systeem van energievoorziening is toe aan verandering. Om nadelige gevolgen zoals klimaatverandering te beperken, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ‘schoon-fossiele’ en alternatieve duurzame brandstoffen.

Hoe verenig je hernieuwbare energie en nieuwbouw?

De schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt, is de nieuwste Europese visie voor de toekomst. Meer en meer wordt er in de keuze van een nieuwe verwarmingsinstallatie rekening gehouden met rendement en het meest efficiënte gebruik.

Antwoord hierop is de nieuwste norm dat minstens 10% van energiewinning bij nieuwbouw afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen. Of het E-peil dient 10% beter te scoren dan de vooropgestelde 50 van vandaag de dag. Voor binnen deze voorwaarden te vallen heeft elke bouwer de keuze uit volgende zes mogelijkheden.

Hernieuwbare energie inplannen in een nieuwbouwwoning!

1. Een zonneboiler met thermische zonnecollectoren (Remeha C250)

Een goed gedimensioneerd zonnesysteem kan ervoor zorgen dat een energiebesparing voor de productie van sanitair warm water tot 60% oploopt. Elke plaats waar een aantal uren zonneschijn aanwezig is, leent zich perfect voor de installatie van een zonneboiler, Remeha RemaSol.

2. PV-installatie (fotovoltaïsche zonnepanelen)

Deze zonnepanelen nemen de energie op en zetten deze om naar elektriciteit. Een omvormer zorgt ervoor dat deze elektriciteit wordt omgezet naar wisselstroom. Hierdoor zal uw elektriciteitsteller terugtellen en u dus minder betalen op uw elektriciteitsfactuur. Wanneer er een goede berekening wordt gedaan door uw installateur, kan het zijn dat op het einde van het jaar uw energieverbruik en energieproductie door zonnepanelen gelijk is en u niet voor uw elektriciteit heeft betaald.

3. Biomassa

Onder biomassa verstaan we kachels of ketels die werken op hout of pellets. De verwarming wordt verwarmd door de warmtewinning door de verbranding van hout of pellets.

4. Warmtepompen

Energie wordt gehaald uit de lucht, de grond of grondwater. We lichten hier kort toe de lucht/waterwarmtepomp. Een lucht/wachter warmtepomp, Remeha Neptuna of Remeha Eria Tower , benut de warmte opgeslagen in de lucht en brengt deze op voldoende hoge temperatuur om in te staan voor de verwarming van woningen. Hierdoor is men niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen, die uitgeput geraken. Daarbij is er bij de Remeha Neptuna warmtepomp ook geen C02 uitstoot wat de warmtepomp nog milieuvriendelijker maakt. Om een woning te verwarmen met een warmtepomp, 67% is omgevingsenergie omgezet in warmte en 33% is elektrische energie om warmtepomp aan de gang te brengen? Dit toont aan dat het een zeer zuinig systeem is. De Remeha Eria Tower is ideaal om voordelig en natuurlijk te verwarmen.

5. Aansluiting bij stadsverwarming

Stadsverwarming is een schonere vorm van verwarming. Het is restwarmte die overblijft bij centrales, fabrieken of verbranding van afval. Deze restwarmte wordt gebruikt om de woning te verwarmen. Hierdoor heeft een huis dat verwarmd wordt op stadsverwarming tot 50% minder C02–uitstoot dan een woning met een gemiddelde cv-ketel.

6. Participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie

Deze manieren kunnen geïntegreerd worden in elke nieuwbouwwoning om aan de nieuwste normen te voldoen. Daarnaast is het eveneens mogelijk om bepaalde vormen te combineren en te werken met een hybride systeem. Een hybride systeem koppelt 2 verschillende energiebronnen met elkaar zoals een fossiele brandstof en een hernieuwbare energie of 2 hernieuwbare energieën.

7. Installatie van hernieuwbare oplossingen

Voor installatie van hernieuwbare energiesystemen is het aangeraden om een gespecialiseerde vakman in te schakelen. Het is heel belangrijk dat voor de beste alternatieve energie wordt gekozen afhankelijk van de verschillende factoren die de wensen bepalen van de bewoners en daarbij de mogelijkheden ten opzichte van elkaar af te wegen. De correcte instelling en regeling is bij dergelijke installaties cruciaal voor een optimale werking.

Wenst u in contact te komen met een installateur? Klik hier

 

In samenwerking met Remeha NV

Vraag gratis gerelateerde documentatie aan

Meer nieuws van Remeha NV

De grote efficiëntie van warmtekrachtkoppeling

Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt om efficiënter met energie om te gaan.

Alles wat je nu wil weten over hybride producten

De discussies over het Klimaatakkoord en de rol die particulieren hebben bij het terugdringen van

Wat weet je al over de all-electric warmtepomp?

Er wordt veel gesproken over de energietransitie.

Remeha’s visie op de energietransitie: meerdere wegen naar duurzaamheid

Het Klimaatakkoord van 2015 zorgt voor een duurzamere wereld in 2050.

GRATIS Nieuwsbrief