De Europese energieregels en labels: 9 tips & tricks

Gepubliceerd op 25 November 2016

Sinds 26 september 2015 vallen nieuwe verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen onder een Europese wetgeving. Een nieuwe verwarmingsketel zal aan een minimale energieprestatie moeten voldoen en zal een energielabel toegekend krijgen.  Let wel op voor een aantal misvattingen, valkuilen, achterdeurtjes en uitzonderingen!

De nieuwe wet en het energielabel moeten landen verplichten om tegen het jaar 2020 de CO2 uitstoot met 20 procent te verminderen, het energieverbruik met 20 procent te doen dalen en het gebruik van duurzame energie met 20 procent te verhogen. Steven Deygers, expert bij Remeha NV, is benieuwd naar de impact van deze wetgeving in België en wijst alvast op enkele punten waarvoor de consument best waakzaam is:
 

1/ Zijn wet en label van toepassing op alle toestellen?

De wetgeving rond de minimale energieprestatie en milieucriteria geldt specifiek voor verwarmingsketels en warmwatertoestellen met een vermogen tot en met 400 kilowatt, maar is ook van toepassing op warmtewisselaars en warmwateropslagtanks met een capaciteit van kleiner of gelijk aan 2000 liter. Het label geldt dan weer enkel voor verwarming- en combitoestellen tot en met 70 kilowatt en voor tapwaterbereiders en boilers tot en met 500 liters.
 

2/ Geldt dit enkel voor de verwarmingsketel?

Bij een installatie is niet alleen de individuele verwarmingsketel belangrijk, maar ook de combinatie met een thermostaat, een warmtepomp en/of een zonneboiler. Daarvoor heb je naast productlabels, ook pakketlabels.
 

3/ Welke labels zijn er?

Een label bepaalt hoe goed een product scoort op warmte-efficiëntie en - indien van toepassing - op warmwaterproductie. De schaal die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor verwarmingstoestellen varieert van G tot A++. Maar zelfs binnen een label heb je nog gradaties in efficiëntie. Zo kunnen twee producten met een A-label toch ietwat verschillen in efficiëntie. Zit een ketel bijvoorbeeld hoog binnen het A-label, dan kan het in combinatie met een slimme thermostaat toch nog een A+-label krijgen.
 

4/ Valt hiermee de EPB bij nieuwbouw of zware renovatie weg?

Met de energieprestatieregelgeving (EPB) zullen (ver)bouwers sowieso uitkomen bij de meest energiezuinige oplossingen. ErP zal dus meer bepaald van toepassing zijn bij het vervangen van een verwarmingsinstallatie.

Europese energieregels

 

5/ verwarmingsketels type B1 krijgen uitstel tot 1 januari 2018

De zogenaamde atmosferische ketels, veel gebruikt in grote appartementsgebouwen in tal van Europese steden, krijgen nog een paar jaar uitstel. Vaak gaat het om panden, beheerd door een syndicus, waarbij er niet alleen ontzettend veel installaties moeten vervangen worden, maar ook een schouw die gesaneerd en opnieuw opgebouwd moet worden. Voor het vervangen van een dergelijke technische constructie, is het echter cruciaal om de bewoners tijdig te informeren en nu al de nodige stappen te ondernemen.
 

6/ Is de situatie voor iedereen dezelfde?

De Belgische verwarmingsmarkt kenmerkt zich door maatwerk. Het is dan ook belangrijk dat je als consument duidelijk meegeeft wat jouw comforteisen zijn op gebied van verwarming en warmwater. Hoe vaak neem je bijvoorbeeld een douche? Wat is jouw comforttemperatuur in huis? Wat voor de ene doorsnee is, is dat voor de andere immers niet…
 

7/ Moet iedereen voldoen aan deze nieuwe regels & labels?

De wetgeving biedt mogelijkheden voor mensen die geen belang hechten aan een volledige vervanging van hun installatie. Denk aan senioren die uitkijken naar een plaats in een verzorgingstehuis. Stel dat bij hen de verwarmingsketel in panne zou vallen, maar de brander niet, dan mogen zij bijvoorbeeld enkel de ketel vervangen. In dit geval krijgen noch de losse brander noch de ketel een label. Deze uitzondering is in het voordeel van de vervangingsmarkt
Hier is het wel oppassen geblazen. Het kan gebeuren dat de installateur toch beide vervangt, maar een geteste combinatie van beide vraagt dan weer wel een productlabel.
 

8/ Het allerbeste label nastreven is niet altijd de allerbeste oplossing!

Als consument heb je wellicht maar één doel: het allerbeste label nastreven. En dat is A++ voor een productlabel en A+++ voor een pakketlabel. Maar daar hangt niet alleen een prijskaartje aan vast, misschien is dat product of die combinatie van producten niet de meest geschikte opzet in functie van de behoeften van jouw situatie. Dit impliceert dat de rol van de vakman als adviseur nog belangrijker wordt.
 

9/ Waarom zou ik deze energiezuinige investeringen doen?

En tenslotte, wist je dat je met een goede investering in energiezuinige verwarming vandaag meer geld ‘verdient’ dan dat het opbrengt op jouw bank? Niet verwonderlijk als je weet dat de jaarlijkse marktprijs voor aardgas werd vastgelegd op een algemene, jaarlijkse indexatie van 3,5 procent.

“De regels en labels zullen zeker duidelijkheid brengen, maar een goede installateur kan je nog altijd niet vervangen door een sticker.”, besluit Steven.

Meer informatie over de nieuwe wetgeving? Lees hier

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan