Wat na het verbod op de installatie van stookolieketels ? Propaan is een beschikbaar en betaalbaar alternatief

Gepubliceerd op 26 July 2018

De Vlaamse regering besliste tijdens haar superministerraad een uitgebreide reeks maatregelen om de klimaatwijziging af te remmen en de luchtkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. Onder meer mogen vanaf 2021 bij nieuwbouw en zogenaamde energetische verbouwingen geen nieuwe stookolieketels worden geplaatst. De Vlaamse regering zal er bij de federale regering bovendien op aandringen om in het in het Energiepact aangekondigd verbod op de verkoop van nieuwe stookolieketels te vervroegen. Een beslissing die duidelijk aangeeft dat een evolutie naar milieuvriendelijkere alternatieven zich opdringt. Gelukkig zijn er nu al alternatieven die onmiddellijk beschikbaar én betaalbaar zijn.

Uitfaseren van stookolie is een eerste stap in de energietransitie

Huizen verwarmen met stookolie zorgt voor de uitstoot van heel wat fijnstof en CO2. “Vlaanderen kampt met een probleem op vlak van luchtkwaliteit”, klinkt het bij Eelco de Graaf, CEO van Primagaz Benelux. “De Europese Commissie kijkt erg kritisch naar ons land omdat er te veel fijnstof in de lucht hangt. Deze luchtvervuiling is mede het gevolg van de verbranding van hout, houtpellets, steenkool en stookolie. Zeker stookolie wordt in België nog erg frequent gebruikt in vergelijking met andere Europese landen. Deze vormen van energie moeten op termijn verdwijnen.”

Het goede nieuws is dat het in deze energietransitie perfect mogelijk is om deze vervuilende brandstof achter ons te laten. Er zijn immers alternatieven. Een van de energiebronnen om de transitie mogelijk te maken, is propaan, dat op dit moment al veel verschillende toepassingen kent in industrie en bij consumenten. Het is een nu reeds beschikbare, gekende en goedkope brandstof en dus een gebruiksvriendelijk alternatief dat beter is voor het leefmilieu en de kwaliteit van zowel de binnen- als de buitenlucht. Vergeleken met andere fossiele brandstoffen, zoals steenkool en stookolie, is propaan immers een brandstof met een lage CO2-uitstoot. Bovendien stoot de verbranding van propaan beduidend minder fijnstof uit als stookolie en steenkool. Het verschil inzake fijnstof is nog veel groter in vergelijking met houtkachels.

Het overstappen van stookolie naar propaan vergt bovendien geen structurele aanpassingswerken aan de woning. Enkel de brander en de aanvoerleidingen dienen te worden vervangen.

Biopropaan kan Vlaanderen helpen om haar klimaat- en leefmilieudoelstellingen te behalen

Naast klassiek propaan, dat van nature al tot 19% minder CO2-uitstoot dan stookolie en geen fijn stof, is er sinds kort ook bioLPG. BioLPG of biopropaan is een restproduct van biodiesel dat voor 100% wordt geproduceerd uit duurzame grondstoffen.

Aangezien het chemisch identiek is aan conventionele propaan, is het een echte zogenaamde ‘drop in fuel’. Het kan met andere woorden op dezelfde manier gebruikt worden als conventioneel propaan. Biopropaan doet het evenwel nog beter dan conventionele propaan en kan de CO2-uitstoot tot 80% verminderen.

Primagaz is de eerste verdeler die biopropaan op de Belgische markt brengt. Concreet betekent dit dat Belgische huishoudens hun huis sinds kort kunnen verwarmen met behulp van gas opgewekt uit afval.

De meeste Europese landen gaan het engagement aan om tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer op de markt te brengen en volledig over te stappen op hernieuwbare energie. “Biopropaan biedt consumenten en bedrijven de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot en fijnstof drastisch te verlagen zonder aanpassing aan de huidige installaties. Bovendien is het een uitstekend alternatief voor huishoudens en/of bedrijven die niet aangesloten kunnen worden op het aardgasnetwerk.”

“Het verdelen van biopropaan is een logische stap in ons engagement om onze CO2-emissie terug te dringen. Tegen 2040 moeten al onze energieproducten uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig zijn”, besluit CEO Eelco de Graaf.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan