Welke mogelijkheden in hernieuwbare energie zijn er?

Gepubliceerd op 05 Juni 2019

Je hebt twee soorten energiebronnen: niet hernieuwbare (waaronder steenkool, aardolie en aardgas) en hernieuwbare. Hernieuwbare energiebronnen zorgen onuitputtelijk voor energie die schoon en duurzaam is en het milieu niet schaadt. Ontdek welke opties er zijn.

Een windturbine in je tuin?

Een van die hernieuwbare energiebronnen is windenergie. Windenergie is elektrische energie uit windkracht die opgewekt wordt door windturbines. Deze turbines bestaan in kleine, middelgrote en grote formaten. Wil je als particulier zelf een windturbine in je tuin laten installeren? Dan komt hier heel wat bij kijken.

Obstakels windenergie

Je hebt voor een windturbine een stedenbouwkundige vergunning nodig. Om die te verkrijgen wordt er een grondig onderzoek gedaan naar: de visuele impact op de omgeving, de geluidnormen enzovoort. Bovendien is je opbrengst niet zeker. Om windenergie op te wekken moet je voldoende wind kunnen opvangen. Dat gaat het best in een open omgeving, iets wat niet eenvoudig te vinden is in België. Ook is er op lage hoogte veel turbulentie, een turbine die maximaal 15 meter hoog mag zijn levert vaak minder kwalitatieve energie op.

Hydraulische energie of waterkracht

Hydraulische energie wordt gewonnen uit de beweging en kracht van water. Watervallen, waterstromen, onderzeese stromen, golven en getij kunnen hiervoor dienen. Turbines zetten de kinetische energie om in mechanische energie die op haar beurt door generators wordt omgezet in elektrische energie. Je kan je inbeelden dat dit voor particulieren een te complexe installatie is.

Zonne-energie en aardwarmte

De energiebronnen die voor particulieren het meest interessant zijn, zijn zonne-energie en aardwarmte. Met zonnepanelen en warmtepompen haal je energie uit de zon of uit de aardbodem (geothermie). Weet wel dat niet elke warmtepomp geschikt is. Een aquathermische warmtepomp bijvoorbeeld is een dure pomp die warmte haalt uit grond- en oppervlaktewater en slechts beperkt toepasbaar is in België.

Hernieuwbare energie met mazout

Wil je zonnepanelen of een warmtepomp? Dan wordt dit aangemoedigd door de overheid. Voor sommige initiatieven kun je zelfs premies krijgen. Informeer je dus goed. De combinatie zonneboiler met stookolieverwarming is ook interessant. Je mazoutketel is een goede aanvulling op hernieuwbare energie. Stookolie vangt je verwarming op koude of donkere dagen op wanneer je niet van zonne-energie of energie uit aardwarmte kunt profiteren.  

Interesse in mazout in combinatie met hernieuwbare energie? Vraag de informatiebrochure aan of neem vrijblijvend contact op.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan