Waarom het interessant is om je oude stookolieketel te vervangen door een nieuwe

Je stookolieverwarming vervangen door aardgasverwarming draagt niet bij tot een vermindering van de uitstootgassen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een onafhankelijke studie door een neutrale onderzoeksinstantie RDC Environment toont via een levenscyclusanalyse aan dat de vervanging van stookolieketels door aardgastoestellen niet zou leiden tot een vermindering van de emissie van broeikasgassen over 100 jaar. Je oude stookolieketel vervangen door een nieuwe is een goed idee. Ontdek waarom.

Broeikasgasemissies van stookolie- en aardgasverwarming op lange termijn

Onderzoeksinstantie RDC environment toont in een recente studie aan dat de vervanging van stookolieketels door aardgastoestellen vanaf 2005 in België niet zou leiden tot een vermindering van de emissie van broeikasgassen over 100 jaar. Men houdt hierbij rekening met de volledige levenscyclusanalyse, de totale milieubelasting van een brandstof: van de ontginning over productie en transport tot gebruik en eindverbranding. Zo kan men de totale en reële impact op het klimaat meten. De broeikasemissies bij aardgas, gemeten over 100 jaar, zouden dan hoger zijn in vergelijking met stookolieverwarming.

Stopzetting invoer Nederlands aardgas

Het verschil in uitstoot is te verklaren door hogere transmissieverliezen en oplopende transportverliezen van aardgas bij de bevoorrading. Omwille van de Nederlandse uitvoerstop vanaf 2030 zal zo’n 60 procent van het Belgische aardgas vanuit andere, verdere regio’s zoals Rusland, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Afrika ingevoerd moeten worden. De verhoogde uitstoot van methaan bij de productie en transport van aardgas uit Rusland weegt in de berekening van het aardopwarmingsvermogen zwaarder door. Methaan heeft immers een CO2-equivalent van 25: dat betekent dat het GWP (Global Warming Potential) 25 maal hoger is als dezelfde hoeveelheid CO2.

Verschil op korte termijn

Het verschil in broeikasgasuitstoot en het aardopwarmingsvermogen is nog groter op kortere termijn. De reden hiervoor is een verhoogde uitstoot van methaan bij de productie en het transport van aardgas uit Rusland die in de berekening van het aardopwarmingsvermogen zwaarder doorweegt. Methaan heeft immers een CO2-equivalent van 25: dat betekent dat het GWP (Global Warming Potential) 25 maal hoger is als dezelfde hoeveelheid CO2.

Meer dan eindverbranding

“Overheden staren zich blind op de eindverbranding”, zegt Willem Voets, General Manager bij Informazout. “Door de invoerstop van Nederlands aardgas in 2030, gaan de transmissie- en transportverliezen bij aardgas een grote impact hebben omdat het aardgas een veel langere weg moet afleggen vooraleer het in België aankomt. Dit zal de invloed op de klimaatverandering een stuk doen toenemen.”

Vervangen van verouderde verwarmingsketels

Je verouderde verwarmingketel vervangen door een nieuwe is veel interessanter voor het klimaat. Stookolieketels blijven hun plek in onze woningen hebben. Zeker wanneer je kiest voor een hoogrendementscondensatieketel. Die nieuwe ketels verbruiken 30 procent minder en stoten dus ook 30 procent minder CO2 uit in vergelijking met oudere stookolieketels. Bovendien zijn ze perfect combineerbaar met hernieuwbare energie van zonneboilers of warmtepompen. Ze kunnen ook probleemloos gebruikt worden voor nieuwe, koolstofarme en zelfs koolstofneutrale vloeibare brandstoffen van de toekomt die de energietransitie mogelijk zullen maken.

Heb je interesse om je oude stookolieketel te vervangen door een nieuwe? Vind een mazoutexpert in je buurt.

In samenwerking met Informazout

Vraag gratis gerelateerde documentatie aan

Meer nieuws van Informazout

Vervang je oude mazoutketel door ... een nieuwe mazoutketel

Verwarmen met mazout heeft heel wat voordelen: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid, energie-ef

Ontdek FAME, een hernieuwbare brandstof die in je mazoutketel kan

Hoe kun je duurzamer verwarmen met je bestaande mazoutketel?

GRATIS Nieuwsbrief