Milde winter drukt energierekening van Belgische gezinnen

Per jaar verbruikt een gemiddeld Belgisch gezin 2000 à 2500 liter huisbrandolie voor de verwarming van de woning. Het stookseizoen voor een ééngezinswoning loopt op papier van begin september tot eind april, en in die periode happen de maanden december, januari en februari gemiddeld 50 % uit de totale energievoorraad.

Dankzij de zachte weersomstandigheden van de voorbije winter, ligt het stookolieverbruik echter heel wat lager. Een doorsnee Belgisch gezin heeft gemiddeld zo’n 534 liter minder stookolie verbruikt. Dit heeft hem al snel een besparing opgeleverd van zo’n 450 euro. In vergelijking met de - eerder strenge en lange - winter van 2012-13, kan gesproken worden van een warmtevraag (uitgedrukt in graaddagen*) en dito verbruik dat maar liefst 27 % lager ligt.

Een zachte winter is dus mooi meegenomen maar  de effectieve besparing zal nog versterkt worden door de kwaliteit van de isolatie van de woning, het gedrag van de bewoners en de aankoopprijs van de energievoorraad. Deze ‘besparing’ kan de consument nu meenemen bij het aanleggen in de volgende maanden van zijn volgende wintervoorraad. Met stookolie heeft deze consument het voordeel dat ten allen tijde gekozen kan worden hoeveel er besteld wordt, bij welke leverancier én aan welke – op voorhand afgesproken – prijs.

  Stookseizoen 2012/2013 Stookseizoen 2013/2014
Graaddagen* 16,5°C equivalent van september t/m april 2390 1752
  • Winter 2013-2014 was 27 % minder koud dan winter 2012-2013.
  • 534 liter besparing bij een tankvulling van 2000 liter.
  • 450 € aan financiële besparing (obv de gemiddelde stookolieprijs voor 2000 liter in 2013).
In samenwerking met Informazout

Meer nieuws van Informazout

Waarom het interessant is om je oude stookolieketel te vervangen door een nieuwe

Je stookolieverwarming vervangen door aardgasverwarming draagt niet bij tot een vermindering van

Je oude mazoutketel vervangen door ... een nieuwe mazoutketel

Verwarmen met mazout heeft heel wat voordelen: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid, energie-ef

Ontdek FAME, een hernieuwbare brandstof die in je mazoutketel kan

Hoe kun je duurzamer verwarmen met je bestaande mazoutketel?

GRATIS Nieuwsbrief