Hoe kom je tot een duurzame woning

Gepubliceerd op 09 December 2014
Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen
Moderne rijwoning met leien als gevelbekleding
Moderne rijwoning met leien als gevelbekleding

Een duurzame woning wordt nog vaak verengd tot een ‘energiezuinige woning’. Dat is weliswaar een erg belangrijk aspect, maar het gaat om heel wat meer. Een nieuw huis bouwen of een bestaand huis kopen en verbouwen, is een belangrijke stap. Voor veel mensen is het de grootste investering in hun leven. Iedereen streeft daarbij hetzelfde doel na: levenslang comfort. Hier lees je enkele vuistregels om tot een duurzame woning te komen.

Koop, bouw en verbouw met advies.

Er zijn ook in jouw buurt heel wat informatiebronnen te raadplegen. Zo is er je architect, de adviseurs van je provinciale steunpunt voor duurzaam wonen en bouwen, enz. De Vlaamse overheid heeft ook werk gemaakt van een toegankelijke brochure gecreëerd die via het provinciale steunpunt kan opgevraagd worden.

Neem zo weinig mogelijk open ruimte in.

Open ruimte is schaars, zeker in Vlaanderen. Wonen wordt dus best zoveel mogelijk gebundeld in steden en dorpskernen om natuur- en landbouwgebieden beter te beschermen. Wonen in kerngebieden bespaart ook op dure infrastructuur zoals wegen, riolering en nutsleidingen - kosten waar iedereen in deelt als belastingbetaler. Indien er op de bouwplaats geen rioolinfrastructuur is, moet je als bouwheer doorgaans op grote meerkosten rekenen om zelf huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Door te bouwen of te verbouwen in kerngebieden draag je vaak ook bij aan de opwaardering van de buurt. Vanuit milieustandpunt geniet het duurzaam verbouwen van een bestaand huis de voorkeur boven een nieuwbouw.

In de rij of alleenstaand.

Ga na welk soort bebouwing toegestaan is: een rijwoning, een halfopen of een open bebouwing. Voor elk perceel is bepaald wat mag of niet mag, dus is de keuze van het gebouw of perceel op dat vlak heel belangrijk. Rijwoningen nemen minder oppervlakte in beslag dan vrijstaande woningen en zorgen voor ruimtebesparing. Ze verliezen ook veel minder warmte omdat er minder buitenmuren zijn. Besteed bij aaneengesloten bebouwing wel voldoende aandacht aan geluidsisolatie.

Let op de oriëntatie.

De juiste oriëntatie is belangrijk voor de energieprestatie van het huis. De zon levert je immers gratis energie en warmte. Ook hier is het belangrijk om de bouwvoorschriften te kennen. Bekijk of je de leefruimtes (woonkamer, eetkamer, zitkamer) op het zuiden kan oriënteren.

Verken de buurt.

Ligt het pand of de bouwgrond in een levendige buurt? Zijn er scholen, winkels, sport- en cultuurvoorzieningen in de onmiddellijke omgeving? Hoe zit het met de verkeerssituatie? Een veilige verkeersinfrastructuur voor fi­etsers en wandelaars zorgt er voor dat je de auto vaker kan laten staan. Als er drie kruispunten op weg naar school liggen, zal je je kinderen niet zomaar alleen op pad sturen. Zijn er snelheidsbeperkingen voor auto’s, aparte fi­etspaden en trottoirs? En hoe zit het met het openbaar vervoer in de buurt? Kan je gemakkelijk trein, tram of bus nemen? Zijn de verbindingen goed voor o.m. het woon-werkverkeer? Als er groen in de buurt is, zoals een park of bos op loopafstand, wordt de toekomstige woonplaats alleen maar aangenamer en aantrekkelijker.

Spreek je (toekomstige?) buren aan.

Je kunt over een buurt veel te weten komen door gewoon een praatje te maken met de mensen. Er zijn nu eenmaal zaken die je bij een eenmalig bezoek niet kan zien – sluipver­keer bij de ochtend- en avondspits bijvoorbeeld. Buurtbewoners kunnen je vertellen of er geur- of lawaaihinder is. Je kunt hen ook vragen naar problemen met wateroverlast en naar de situatie van de ondergrond. Als daardoor speciale bouwtechnieken nodig zijn – zoals een diepere fundering of maatregelen om waterschade te voorkomen – stijgen de bouwkosten.