Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

07/04/2022

De Federale Regering besliste om het btw-tarief voor de plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen per 1 april 2022 tijdelijk naar 6% te verlagen. De btw-verlaging is onderdeel van het vierde pakket van de Belgische regering om de sterk stijgende energieprijzen het hoofd te bieden en gezinnen te helpen hun woning energiezuinig te maken. We vatten in dit artikel de voorwaarden samen.

De btw-verlaging voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers geldt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief.

Het verlaagde btw-tarief is niet uitsluitend van toepassing op de toestellen, maar ook op enkele bijkomende werkzaamheden.
Daarbij komen zowel de voorbereiding van de werf (eventuele specifieke grondwerken zoals grondboringen, elektriciteits- en loodgieterswerkzaamheden, afwerking, etc.) en alle onderdelen van de technische installatie (bevestigingsmateriaal, kabels, leidingen, omvormers, regeling, etc.) in aanmerking.

We verduidelijken graag enkele voorwaarden om van de btw-verlaging te genieten.

Eerste voorwaarde: eindverbruiker

De eindverbruiker waarvoor zonnepanelen, warmtepompen en/of zonneboilers geïnstalleerd worden kan gaan over:

  • privéwoningen van particulieren;
  • erkende verblijfsinrichtingen voor bejaarden;
  • internaten van scholen of universiteiten;
  • erkende jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen voor minderjarigen;
  • erkende opvangtehuizen voor thuislozen en personen in moeilijkheden;
  • psychiatrische verzorgingstehuizen.

Tweede voorwaarde: type woning

De toestellen moeten worden geplaatst in een woning die hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning wordt gebruikt (met uitzondering van de hierboven genoemde instellingen).

Derde voorwaarde: ouderdom van de woning

De woning waarin de toestellen worden geplaatst moet jonger dan 10 jaar zijn, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Vierde voorwaarde: technische benodigdheden

De installaties moeten instaan voor de energie- of warmtevoorziening van de woning in strikte zin en dus niet enkel voor verwarming van elementen van de woning (bv zwembaden).
Het verlaagde btw-tarief is enkel mogelijk voor verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen wanneer bepaalde referentienormen inzake uitstoot worden in acht genomen.
Rekening houdend met het feit dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, hebben dergelijke installaties dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen.

Vijfde voorwaarde: facturatie

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op de facturen aan de eindverbruiker. Een uitdrukkelijke vermelding op de factuur is verplicht en vervangt, zoals bij de andere toepassingsgevallen, de verklaring die vroeger door de klant werd ingevuld en overhandigd aan de aannemer om het verlaagde tarief te rechtvaardigen.
De klant krijgt één maand tijd om de factuur en het verlaagde btw-tarief te betwisten en wordt na deze termijn aansprakelijk geacht als zou blijken dat de voorwaarden niet vervuld zijn.

De btw-verlaging treedt in werking op 1 april 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. Daarbij is de datum van de factuur bepalend voor de bepaling van het tarief. Facturen opgemaakt vanaf 1 april 2022 komen dus in aanmerking voor dit tarief.

Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Ontdek meer

Gratis brochure aanvragen

Bekijk meer brochures Vraag geselecteerde brochures aan

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.