Draadpanelen : Zenturo

Fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen

11/12/2014

Door de stijgende energiebehoefte is de mens steeds afhankelijker geworden van fossiele en nucleaire brandstoffen. Vandaag ondervinden we drie grote problemen: de fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas geraken uitgeput, de reststoffen van de verbranding van die fossiele brandstoffen veroorzaken zware milieuvervuiling en we weten niet waar we met de nucleaire afvalstoffen naartoe moeten.

Hernieuwbare energietechnieken: zonne-energie en zonlicht

We worden ons steeds bewuster van deze problematiek en gaan opnieuw op zoek naar onuitputtelijke energiebronnen zoals de zon, wind, water en biomassa, die we via verschillende technieken omzetten tot voor ons bruikbare energie om onder andere water op te warmen en elektriciteit te produceren.

Zonnepanelen en de herontdekking van zonlicht als energiebron

De zon levert al miljarden jaren energie door straling. Wist u dat de totale zonnestraling op het aardoppervlak goed is voor 10.000 maal de totale energievraag op deze wereld? Via zonnepanelen kunnen we zonlicht opvangen en rechtstreeks of onrechtstreeks omzetten in warmte en elektriciteit. 

Soorten zonnepanelen en de werking ervan

Momenteel zijn er twee soorten zonnepanelen beschikbaar op de markt. Hoewel ze er beide ongeveer hetzelfde uitzien, werken ze op een verschillende manier:

  • De thermische zonnepanelen, zonnecollectoren of zonneboilers zijn zonnepanelen waarin een leiding met een vloeistof doorloopt. De opgewarmde vloeistof dient als warmtebron voor diverse doeleinden.

Lees meer over de types thermische zonnepanelen en de werking ervan …

  • De fotovoltaïsche zonnepanelen bestaan uit zonnecellen die op hun beurt bestaan uit een laag silicium die het geabsorbeerde zonlicht omzet in een elektrische stoom.

Lees meer over de fotovoltaïsche zonnepanelen, de soorten zonnecellen en de fotovoltaïsche systemen ...

Beide soorten zonnepanelen hebben hun eigen specifieke manier om energie op te wekken, te verwerken en nadien op te slaan of door te geven aan een installatie die de opgewekte energie kan gebruiken. Zonnepanelen bieden een uitstekend alternatief voor hernieuwbare en groene energie binnen de bouwsector.

Wat u nog moet weten voordat u zonnepanelen gaat plaatsen

  • Zonne-energie bereikt het aardoppervlak op een periodieke en wisselende manier. Het is echter fout om te beweren dat zonnepanelen niet meer werken wanneer de zon niet schijnt. Fotovoltaïsche zonnepanelen werken op basis van licht en niet zozeer op basis van zonnestralen. Het is wel waar dat zonnepanelen beter zullen werken als de zon pal op de panelen schijnt. Daarom zijn de oriëntatie en de hellingsgraad belangrijke factoren bij de plaatsing ervan.
  • Er is een relatief groot oppervlak zonnepanelen nodig om de zonnestralen op te vangen voor de omzetting in nuttige energie.
  • De kosten en het rendement van zonnepanelen zijn nauw met elkaar verbonden.
  • Door de toenemende massaproductie en de enorme groei van de wereldmarkt zijn de prijzen van zonnepanelen de laatste jaren enorm gedaald. Ook al heeft de nieuwe regering de subsidie voor zonnepanelen geschrapt,schommelt de terugverdientijd nog steeds gemiddeld tussen 6 en 7 jaar dankzij de dalende aankoopprijs.
Draadpanelen : Zenturo

Ontdek meer

Gratis brochure aanvragen

Bekijk meer brochures Vraag geselecteerde brochures aan

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.