Hoe circulair bouwen, met oog voor context en betaalbaarheid? Architect Lode Goethals (BAST) vertelt.

Gepubliceerd op 01 April 2022

Architect Lode Goethals had het met Wienerberger over de visie van zijn bureau op circulair bouwen. Volgens ‘BAST architects en engineers’ is het essentieel om een (ver)bouwer juist te informeren om hem warm te maken voor circulair bouwen. Een bouwsysteem moet bovendien niet zomaar toegepast worden, maar hangt af van de context. Ook houdt BAST rekening met de betaalbaarheid.

Bouwsysteem kiezen? Kijk naar de context.

Een bouwsysteem moet in de ogen van de architect niet generiek overal toegepast worden. Alles is afhankelijk van de context. ‘Het lijkt me logisch dat je een robuust gebouw in de buurt van grote verkeersassen bewaart en hergebruikt. Oude fabrieksgebouwen met hun degelijke structuren, hoge plafonds, karaktervolle gevels … zijn vaak vrij in te vullen. Je kunt het niet beter hebben. Daar kan geen enkele nieuwbouw op ecologisch vlak mee wedijveren.’

‘Dit is heel anders in een afgelegen gebied, waar je eigenlijk beter niet woont. Daar zijn andere circulaire oplossingen meer aangewezen. Dan nog blijft de vaststelling dat eender welke stadsrijwoning duurzamer zal zijn dan een vrijstaande villawoning, zelfs al is ze ecologisch opgebouwd.’ Maak kennis met de circulaire oplossingen van Wienerberger.

Let op betaalbaarheid

Ook de sociale component neemt BAST mee in de afweging. ‘Welke oplossing of materiaal je ook kiest, het moet bovenal betaalbaar blijven’, benadrukt Lode Goethals. ‘Bio-ecologische materialen werden op kleinere schaal geproduceerd, er komt meer ambachtswerk bij kijken. Dat maakte ze bijgevolg vaak duurder.’

‘Als we de sociale component uit onze visie naleven, kiezen we bewust voor een andere strategie. Maar dat kan ook contextgebonden zijn. Een waardevolle straatgevel zullen we niet altijd wegstoppen achter een laag isolatie, maar in ere bewaren om de authenticiteit te behouden. Dat heeft ook een waarde.’

De rol van Wienberger

Wienerberger heeft als groot bedrijf twee grote troeven: jullie hebben de kans te investeren in onderzoek én jullie kunnen een groot publiek bereiken,’ aldus Lode Goethals. ‘Jullie hebben een naam die klinkt en die lokaal aanwezig is. Dat geeft de kracht om mensen in beweging te brengen. Maar ik ben me er wel van bewust dat het lastig is om in één keer de switch te maken. Het is het verhaal van de kip of het ei. Als architect werken we vraaggestuurd, jullie als Wienerberger moeten klaar staan om de mensen die oplossingen te bieden wanneer ze overtuigd zijn van circulair bouwen.’ Ontdek het circulaire gevelconcept ClickBrick van Wienerberger.

Transparantie troef

‘Voor Wienerberger lijkt het me vooral belangrijk om jullie zo transparant mogelijk op te stellen over jullie producten en processen. Die ethische component geeft misschien geen return op de korte termijn, maar op lange termijn bouwen jullie wel geloofwaardigheid en een vertrouwen op. Ik vind het ook sterk dat jullie bewust breder kijken dan het eigen product. Dat helpt jullie sneller nieuwe tendensen op te pikken. Research blijft daarin belangrijk, zeker over de eigen productgrenzen heen, bijvoorbeeld in direct contact met ontwerpers en opdrachtgevers. Hierdoor slagen leveranciers er in langere garanties te geven en op een andere manier structureel samen te werken. Wanneer je wil innoveren, dan zijn een vertrouwensrelatie en directe contacten met de fabrikanten van essentieel belang.

Over BAST

BAST is een coöperatief architecten- en studiebureau gespecialiseerd bio-ecologisch bouwen met een sterke sociale component. De missie en visie zijn opgebouwd rond het creëren van een betere wereld, zowel sociaal als op vlak van materialen.

In zijn projecten beperkt BAST zich niet louter tot bio-ecologische materialen, maar heeft het een holistische visie. Het bureau pikt wel het circulair bouwen mee op in het bio-ecologisch bouwen en probeert het een breder draagvlak te geven. Bij de keuze van materialen kijken de ontwerpers naar lokale producten en proberen hun opdrachtgever objectief en neutraal te informeren over de geschikte materialen.

Project Ten Dries

Wienerberger en BAST architects & engineers troffen elkaar op het project Ten Dries in Sint-Denijs. Hier ontwierpen de architecten op vraag van vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen twee nieuwe residentiële gebouwen voor kinderen of jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand. Voor de opdrachtgever betekent duurzaam bouwen ook mee zijn met innovatieve ontwikkelingen. Die attitude gaf de ontwerpers het vertrouwen om voor ClickBrick van Wienerberger te kiezen. Wienerberger begeleidde de architect en aannemer Himpe in het toepassen van het droogstapelsysteem. Het is meteen ook een testcase van het innovatieve, circulaire gevelconcept in België.

Circulair bouwen is de toekomst. Bij Wienerberger maakt duurzaamheid deel uit van het dna. Naast circulair gevelmetselwerk beschikt Wienerberger over het circulaire droogstapelsysteem ClickBrick. Met dit systeem kunnen de gevelstenen gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt worden.

Lees meer over de duurzame filosofie van Wienerberger en laat je adviseren in een showroom in je buurt.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan