Wanneer heb je een stabiliteitsingenieur nodig?

Stabiliteit

Welke aansprakelijkheid heeft een ingenieur? Net als een architect is een ingenieur gedurende tien jaar burgerlijk aansprakelijk. 

Welke rol vervult een ingenieur?

In elke tak van de bouwsector wordt er gewerkt met gespecialiseerde ingenieurs, die deskundig zijn in stabiliteit, bijzondere technieken, akoestiek, brandveiligheid of ecologie.

Op basis van de resultaten van een grondboring berekent de ingenieur of het studiebureau de stabiliteit. Dit is nodig om exact te bepalen welk type fundering en welk type steunbalk uit beton of staal de stabiliteit van de constructie moet garanderen, zonder risico te lopen op verzakkingen of grote barsten.

De ingenieur of het studiebureau kan ook uitgebreidere projecten uitwerken en leiden, bijvoorbeeld wegenwerken of industriebouw. Voor eenvoudige constructies heeft de ingenieur meestal geen rechtstreeks contact met de bouwheer. De ingenieur bezorgt de architect het verslag over de stabiliteitsberekening van de betonelementen.

Hoeveel kost een ingenieur?

De ingenieur mag zijn honoraria zelf bepalen. De honoraria zijn voor rekening van de bouwheer en worden op basis van het totaalbedrag van de werken vastgesteld.

Over het algemeen liggen de toegepaste barema’s tussen 2,5 en 3,5 procent van de aannemingssom voor de werken die te maken hebben met de studie. Bij renovaties worden de percentages vaak met 25 procent verhoogd.

In samenwerking met Bouwinfo.be

Vraag gratis gerelateerde documentatie aan

GRATIS Nieuwsbrief