Wanneer moet je registratierechten betalen?

Gepubliceerd op 14 Juli 2016
Wanneer moet je registratierechten betalen?
Wanneer moet je registratierechten betalen?

Als je een bouwgrond of een ander onroerend goed op de kop hebt getikt, kan het meestal niet snel genoeg gaan. Dat geldt ook voor de betaling van de registratierechten. Hoe gaat dit in zijn werk?

Registratierechten worden meestal door de koper aan de notaris betaald, wanneer de notariële akte is opgesteld. De notaris laat de akte daarna tegen contante betaling registreren bij het registratiekantoor van zijn standplaats.

Termijn van vier maanden

Leg je de aankoop vast in een onderhandse verkoopovereenkomst, het zogenaamde compromis, dan moet de registratie en dus ook de betaling van de registratierechten gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis. Een koper of een verkoper die deze termijn niet naleeft, kan een fiscale boete oplopen.

Minnelijke ontbinding

Stel dat je je plots bedenkt, bijvoorbeeld omdat je het onroerend goed op naam van iemand anders wilt kopen of omdat je de aankoop helemaal niet kan betalen. Wat dan? In die situatie heb je de mogelijkheid om de onderhandse verkoopovereenkomst minnelijk te ontbinden. Op voorwaarde weliswaar dat de notariële akte nog niet is verleden. Let wel, een dergelijke ontbinding is enkel mogelijk in Vlaanderen en Wallonië, niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hou daarbij de tijd goed in het oog. De ontbinding moet immers gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis.